Akademija za glasbo --------------------
Iskanje
Obvestila
Trenutno ni novic!
Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo
Domov Kontakt RSS fb Switch to English intranet

dr. ROTAR PANCE Branka izr. prof.

pošlji prijataljunatisni
Osebno:

Naziv:

dr.

Ime:

Branka

Priimek:

ROTAR PANCEIzv. naziv:

izr. prof.

E-mail:

branka.rotar-pance@ag.uni-lj.siTelefon:

GSM:Spletna stran:

939.gvs.arnes.si/lms/Kabinet:

06-GosposkaBranka ROTAR PANCE
Govorilne ure:
Torek, 9.30 – 11.00, kabinet 06 (Gosposka ulica, pritličje)

Zaradi razporeda študentov na govorilnih urah je potrebna najava prek e-pošte.

Življenjepis
Dr. Branka Rotar Pance, rojena v Ljubljani, je leta 1989 pridobila naziv profesorica glasbe. V podiplomskem študiju na Oddelku za glasbeno pedagogiko Akademije za glasbo UL se je znanstveno posvetila preučevanju motivacije v glasbenem izobraževanju. Leta 1993 je magistrirala, leta 1999 pa ubranila doktorsko disertacijo z naslovom Motivacijska naravnanost učiteljev za vzgojno-izobraževalno delo na področju glasbe. V letih 1989 - 1995 je bila zaposlena na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, kjer je v okviru glasbene šole poučevala v razredih predšolske glasbene vzgoje, nauka o glasbi in vodila otroški pevski zbor. Od leta 1995 deluje na Akademiji za glasbo UL, kjer je docentka za področje glasbeno-pedagoških predmetov ter predstojnica Oddelka za glasbeno pedagogiko. Ukvarja se z razvojem specialnih didaktik za osnovnošolsko in srednješolsko glasbeno vzgojo ter za predšolsko vzgojo, nauk o glasbi in solfeggio v glasbenih šolah. Raziskovalno delo usmerja še na področja poklicnega razvoja učiteljev glasbe, vseživljenjskega učenja, zgodovine slovenske glasbene pedagogike, v zadnjem obdobju pa tudi na delo z glasbeno nadarjenimi učenci.
Svoje znanstvene in strokovne prispevke objavlja doma in v tujini, deluje pa tudi kot recenzentka in urednica.
Kot gostujoča profesorica je delovala na Univerzi J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (CZ, 2009), Abant Izzet Baysal University, Bolu (TR, 2010),  The Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk (PL, 2011), The Academy of Music and Theatre in Tallinn (ES, 2012) , LUCA School of Arts, Campus Lemmensinstituut, Leuven (BE, 2013), Indiana University of Pennsylvania (USA, 2013), University of Nicosia (CY, 2014),  Hochschule für Musik und Theater Rostock (DE, 2015), Lithuanian University of Educational Sceinces (LT,2016).
Je udeleženka dveh evropskih raziskovalnih projektov, potrjenih v okviru programov Socrates – Comenius. Vrsto let je nacionalna predstavnica v Evropski zvezi za glasbo v šoli (European Association for Music in Schools - EAS), od julija 2009 do marca 2015 pa je bila tudi članica predsedstva EAS. Od leta 2010 je sovoditeljica vsakoletnega mednarodnega EAS-ovega Študentskega foruma.
Leta 2012 je bila pobudnica Prve slovenske glasbene olimpijade in sodelovala v organizacijskem odboru ter bila članica žirije pri izvedbi prvih treh mednarodnih glasbenih olimpijad v Talinu (2012), Rigi (2014) in Klaipedi (2016).  Hkrati je kot koordinatorica odgovorna za organizacijo in izvedbo vsakoletnih slovenskih glasbenih olimpijad, ki jih organizirata Zveza glasbene mladine Slovenije (GMS) in Oddelek za glasbeno pedagogiko UL Akademije za glasbo.
Na nacionalni ravni je predsednica predmetne komisije za glasbeno vzgojo pri Državni komisiji za nacionalno preverjanje znanja in članica republiške Komisije za glasbeno šolstvo.
V letih 2005-2010 je vodila Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana. Z njim je dosegla zlato odličje na 20. reviji otroških in mladinskih zborov Zagorje ob Savi (2006) ter izvedla dva odmevna projekta: ABC Marjana Kozine (2007/08) in Pedenjped (2009/10) s koncertnimi predstavami, snemanji, CD-jem in televizijsko oddajo.

Bibliografija:
GALL, Marina, ROTAR PANCE, Branka, SAMMER, Gerhard. The International EAS student forum. V: DE BAETS, Thomas (ur.), SAMMER, Gerhard (ur.), VUGT, Adri de (ur.). European perspectives on music education. Vol. 5, International cooperation. Innsbruck: Helbling, cop. 2016, str. 49-67, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2566279]

ROTAR PANCE, Branka. Creating space and supporting musically gifted students through Music Olympiad. V: SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.). Contemporary approaches to music teaching and learning. Saarbrücken: Lambert, cop. 2015, str. 223-237, tabele. [COBISS.SI-ID 2559623]

ROTAR PANCE, Branka. Fulfilment of music education objectives in primary school in terms of students' performance at the National assessment of knowledge. V: BALIĆ, Vito (ur.). Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 4 : zbornik radova s Četvrtog Međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga, Split, 15.-17. svibnja 2016 : tema simpozija Interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje = Music pedagogy in the context of present and future changes 3 : proceedings from the Fourth International Symposium of Musical Pedagogues, Pula, 15th-17th May, 2015 : topic of the symposium Interdisciplinary approach to music: research, practice and education, Treći međunarodni simpozij glazbenih pedagoga Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena, Pula, 18.-20. travnja 2013. U Puli: Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za glazbu: = Juraj Dobrila University, Department of Music, 2013, str. 111-122. [COBISS.SI-ID 2566535]


ROTAR PANCE, Branka. Glasbena olimpiada in aktivno učenje nadarjenih učencev. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu, (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686). Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015, str. 513-528, ilustr. http://www.zrs.upr.si/monografije/single/aktivnosti-ucencev-v-ucnem-procesu-1953. [COBISS.SI-ID 2534535]

ROTAR PANCE, Branka. Primož Kuret - urednik Glasbene mladine. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Evropski muzikolog prof. dr. Primož Kuret : ob 80-letnici. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015, str. 22-42. [COBISS.SI-ID 2526343]

ROTAR PANCE, Branka. Vremšakov opus za otroške in mladinske zbore = Vremšak's opus for child and youth choirs. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876, 2014, zv. 21, str. 61-81. [COBISS.SI-ID 2509191]
ROTAR PANCE, Branka. Glasbena olimpijada - spodbuda in izziv za glasbeno nadarjene učence in dijake. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Spodbudno učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014, str. 73-84, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 2485127]

ROTAR PANCE, Branka. Obravnava in delo z glasbeno nadarjenimi učenci v splošnem in glasbenem šolstvu. Glasba v šoli in vrtcu, ISSN 1854-9721, 2014, letn. 18, št. 3, str. 27-35. [COBISS.SI-ID 2287996]

PUCIHAR, Ilonka, ROTAR PANCE, Branka. Telesni gib kot neločljivi del glasbenih dejavnosti = Bodily movement as inseparable part of musical activities. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876, 2014, zv. 20, str. 93-111. [COBISS.SI-ID 2479495]

ROTAR PANCE, Branka. Delovanje Bojana Adamiča pri javni radijski oddaji Veseli tobogan. V: KOTER, Darja (ur.). Bojan Adamič : (1912-1995) : tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, (Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 18). Ljubljana: Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2013, str. 189-202, ilustr. [COBISS.SI-ID 51859810]

SAMMER, Gerhard, ROTAR PANCE, Branka. International EAS student fora from 2001 to 2013 -a platform to develop the professional profile of future music teachers in Europe. V: KONKOL, Gabriela Karin (ur.), KIERZKOWSKI, Michał (ur.). International aspects of music education. Vol. 2, Competences. Gdansk: Stanislaw Moniuszko Academy of music in Gdansk, 2013, str. 121-141. [COBISS.SI-ID 2490759]

ROTAR PANCE, Branka. Children choir as artistic body - project Pedenped. V: VIDULIN-ORBANIĆ, Sabina (ur.). Treći međunarodni simpozij glazbenih pedagoga Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena, Pula, 18.-20. travnja 2013. Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 3 : zbornik radova s trećeg Međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga : tema simpozija Interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje : proceedings from the Third International Symposium of Musical Pedagogues, Pula, 18th-20th April, 2013 : topic of the symposium Interdisciplinary approach to music: research, practice and education. U Puli: Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za glazbu: = Juraj Dobrila University, Department of Music, 2013, str. 127-133. [COBISS.SI-ID 2361735]

ROTAR PANCE, Branka, SAMMER, Gerhard. The international student forum : a supportive way to develop the professional profile of future music teachers. V: HARRISON, Chris (ur.), HENNESSY, Sarah (ur.). Listen out : international perspectives on music education. Knowle: Name, 2012, str. 26-36. [COBISS.SI-ID 2326663]

ROTAR PANCE, Branka. Slovenian music education between tradition and challenges. V: DENAC, Olga (ur.). New perspectives in music education in Slovenia, (Fine arts, music and literature). New York: Nova Science Publishers, cop. 2012, str. 1-16. [COBISS.SI-ID 2325383]

ROTAR PANCE, Branka. Training and professional profile of music teachers. V: DENAC, Olga (ur.). New perspectives in music education in Slovenia, (Fine arts, music and literature). New York: Nova Science Publishers, cop. 2012, str. 41-55. [COBISS.SI-ID 2325895]

ROTAR PANCE, Branka. Music in secondary schools - from planning to implementation. V: DENAC, Olga (ur.). New perspectives in music education in Slovenia, (Fine arts, music and literature). New York: Nova Science Publishers, cop. 2012, str. 113-123. [COBISS.SI-ID 2326151]  


ROTAR PANCE, Branka. The choir - a way towards the art of music and a stimulation of the general personal developement. V: GERŠAK, Vesna (ur.), KOROŠEC, Helena (ur.), MAJARON, Edi (ur.), TURNŠEK, Nada (ur.). Promoting the social emotional aspects of education : a multi-faceted priority = raznotere naloge : conference proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012, str. 151-157. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Mednarodna/conference/eaen.pdf. [COBISS.SI-ID 2281095]

ROTAR PANCE, Branka. Youth, music and modern technologies in music teaching. V: VIDULIN-ORBANIĆ, Sabina (ur.). Glazbena nastava i nastavna tehnologija : mogućnosti i ograničenja : [monografija radova] : opportunities and restrictions. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu, 2011, str. 227-236. [COBISS.SI-ID 2227335]

ROTAR PANCE, Branka. Interdisciplinary connections in Slovenian primary school music education. V: LIIMETS, Airi (ur.), MÄESALU, Marit (ur.). Music inside and outside the school, (Baltische Studien zur Erziehungs und Sozialwissenschaft, Bd. 21). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011, str. 465-480. [COBISS.SI-ID 2153863]

ROTAR PANCE, Branka. Glasbena vzgoja. V: URANKAR POČKAJ, Mojca (ur.), MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČJAK, Sonja, KRANJC, Simona, KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor, ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert, DUH, Matjaž, VIDEMŠEK, Mateja, ROTAR PANCE, Branka, RIBIČ, Marija, KERN, Milka. Lili in Bine, [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011, str. 112-122. [COBISS.SI-ID 2251655]

ROTAR PANCE, Branka. Vrednost kompozicije je eno, uporabna vrednost je drugo. Glasba v šoli in vrtcu, 2010, vol. 15, št. 3/4, str. 31-35

 ROTAR PANCE, Branka. Šivičevi otroški in mladinski zbori v Grlici. V: KOTER, Darja (ur.). Pavel Šivic : (1908-1995) : tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, (Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 11). Ljubljana: Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 2009, str. 93-109. [COBISS.SI-ID 41418082]

ROTAR PANCE, Branka. Izobraževanje učiteljev glasbe v evropskih državah v projektu meNET. Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, 2008, zv. 10, str. 25-39. [COBISS.SI-ID 1990279]

ROTAR PANCE, Branka. Umetnost in kultura v šoli. V: POŽAR MATIJAŠIČ, Nada (ur.), BUCIK, Nataša (ur.). Kultura in umetnost v izobraževanju - popotnica 21. stoletja : predstavitev različnih pogledov o umetnostni in kulturni vzgoji v izobraževanju. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 111-119. [COBISS.SI-ID 1987719]

Rotar Pance B. (2007): Music Education as a part of the Slovenian National Examination of Primary School Pupils. V: Malmberg, I. (ur.), Wimmer, C. (ur.). Communicating Diversity: Musik lehren und lernen in Europa. Wißner-Verlag. Augsburg. Str. 124-128.

Rotar Pance B. (2007): Visualisation of Music Content as Stimulation for the Acitivities in the Framework of Elementary Music Education.V: Kodejška, M. (ur.), Kozinova, M. (ur.), Miššikova, M. (ur.). Everything depends on a good beginning. Charles University. Faculty of Education. Prague. Str. 116 –119.

Rotar Pance, B. (2006): Motivacija - ključ h glasbi. Educa, Melior, Nova Gorica.
 
Rotar Pance, B. (2006): Poti do glasbenih znanj. V: Medved-Udovič, V.(ur.), Cotič, M. (ur.), Felda, D. (ur.). Zgodnje učenje in poučevanje otrok, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper. str. 535-542.

Sicherl-Kafol, B., Rotar Pance, B. (2006): Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev glasbe v procesu vseživljenjskega učenja. V: Tancig, S. (ur.), Devjak, T. (ur.). Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov. Pedagoška fakulteta. Ljubljana. str. 327-336.

Urnik:
Izberite obdobje:


Datoteke:
Izdelava 2007-2015 Nanosplet.com

Uporabljamo piškotke!


Naše spletne strani uporabljajo piškotke (cookies), s katerimi vam lahko zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, uporabljamo pa jih tudi za beleženje statistike dostopa.

Več o piškotkih

Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z uporabo piškotkov.