Akademija za glasbo --------------------
Iskanje
Obvestila
Trenutno ni novic!
Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo
Domov Kontakt RSS fb Switch to English intranet

pošlji prijataljunatisni

Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani / The Journal of Music Education of the Academy of Music in Ljubljana objavlja znanstvene  članke, ocene znanstvenih monografij ter povzetke doktorskih disertacij s področja glasbene pedagogike in z njo povezanih sorodnih znanstvenih disciplin:  glasbene teorije, muzikologije, akustike, estetike.

Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani / The Journal of Music Education of the Academy of Music in Ljubljana za objavljene članke ne izplačuje avtorskih honorarjev.

Vsak avtor je upravičen do avtorskih brezplačnih izvodov zvezka, v katerem je objavljen njegov prispevek in do PDF dokumenta svojega prispevka

Navodila avtorjem

Prispevek oddajte v elektronski obliki, ki omogoča urejanje (Wordov dokument *.doc ali *.docx), in sicer preko Dropboxa v mapo Glasbenopedagoški zbornik – 24. zvezek, ki je dostopna na tej povezavi https://www.dropbox.com/sh/tj10aandyiqio6l/AADI0TwbsZXd9sIlzsN05BJ1a?dl=0

Vsak prispevek je anonimno recenziran, zato naj avtorji ne navajajo svojih priimkov in imen na vsaki strani prispevka. Na osnovi slepo narejenih recenzij se uredništvo odloči o objavi prispevka in o tem obvesti avtorja poslanega prispevka.

Znanstveni članki in kratki znanstveni prispevki so lahko v slovenskem, angleškem ali  nemškem jeziku. Jezik recenzije določi urednik.

Prav tako prosimo, da sočasno z oddajo prispevka izpolnite tudi obrazec z osnovnimi podatki o avtorju, ki je dostopen na tej povezavi:  https://www.1ka.si/a/85108

Svetovani obseg prispevkov je:

-        za znanstvene prispevke do 45.000 znakov s presledki

-        za krajše znanstvene prispevke od 8000 do16000 znakov s presledki

-        za povzetke doktorskih disertacij od  3000 do 6000 znakov s presledki

Prispevki morajo biti oblikovani po naslednjih pravilih:

Naslov prispevka (ne sme biti daljši od dveh vrstic)
Izvleček (v slovenščini) – v obsegu do 10 vrstic
Ključne besede (v slovenščini) – do 7 ključnih besed

Sledijo temeljni podatki v angleščini:
Title
Abstract – text
Key words:

Angleškemu prevodu sledi prispevek z naslovi in podnaslovi, ki je napisan skladno s standardi znanstvenih prispevkov na področju vede, na katero se nanaša delo. Na koncu prispevka navedite literaturo ter povzetek (Summary) v angleščini oziroma povzetek v slovenščini (če je članek v angleščini ali nemščini) v obsegu 300 - 500 besed

Dodatni tehnični napotki

Pisava: Izbrana pisava je Times New Roman. Naslov članka, je zapisan z veliki črkami s pisavo 14 pt krepko (poudarjeno). Ostali naslovi in podnaslovi (poudarjeno) ter besedilo so pisani s pisavo 12 pt, medvrstični razmik je 1,5.

Strani ne številčite.

Tabele, grafikoni, slike

Tabele, grafikoni, slike in drugi grafični prikazi naj bodo oštevilčeni ter uvrščeni v prispevek v črno-beli tehniki in naj ne segajo iz okvira besedila.

Primer označevanja:

Razpredelnica/Tabela/Graf/Slika 1: Naslov.
                Napišemo NAD slikovno gradivo.

Navajanje literature

Uporabljena literatura in viri so navedeni po abecednem redu priimkov avtorjev ali naslovov dokumentov.

Avtorji naj uporabljajo sistem sprotnih opomb s končno bibliografijo, kakor ga opredeljujejo navodila v Chicago Manual of Style (The Chicago Manual of Style, 16. izdaja, 2010; osnovne informacije o sistemu so dostopne na spletni strani http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html). Dela so navedena s celotnim bibliografskim zapisom samo v Literaturi na koncu prispevka.

Citiranje

Pri dobesednem navajanju se uporabljajo dvojni narekovaji. Če gre za navajanje znotraj navedka, se rabijo enojni zgornji narekovaji. V ležečem tisku so naslovi glasbenih del, knjig ipd., ter tujejezični izrazi.  

Izdelava 2007-2015 Nanosplet.com

Uporabljamo piškotke!


Naše spletne strani uporabljajo piškotke (cookies), s katerimi vam lahko zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, uporabljamo pa jih tudi za beleženje statistike dostopa.

Več o piškotkih

Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z uporabo piškotkov.