Akademija za glasbo --------------------
Iskanje
Obvestila
Trenutno ni novic!
Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo
Domov Kontakt RSS fb Switch to English intranet

pošlji prijataljunatisni

Bibliografije raziskovalcev

Knjižnica Akademije za glasbo skrbi za vnos bibliografij raziskovalcev in umetniških ustvarjalcev v sistemu COBISS.
Vrednotenje dela raziskovalcev ureja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti na ARRS
...večhttp://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-sept-11.asp

Knjižnica vodi bibliografije:
• zaposlenim na AG, ki imajo šifro raziskovalca;
• zaposlenim raziskovalcem, ki sodelujejo v okviru projektov AG, in sicer:
- za čas trajanja takega projekta,
- le za gradivo, ki je vezano na projekt,
- če prihaja raziskovalec z druge inštitucije, kjer mu že vodijo bibliografijo, se z vodjo projekta že na začetku dogovori, kje se bo vodila njegova bibliografija v času poteka sodelovanja na projektu AG.

NAVODILA
Za vodenje bibliografije mora raziskovalec bibliotekarju, ki mu vodi bibliografijo, predložiti:
• za objavljena tiskana dela (monografije, članki v revijah, prispevki v zbornikih, idr.) fizični izvod gradiva,
• za objave v elektronski obliki (na spletu), natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave,
• za izvedena dela (dogodki) dokazila o izvedenem delu (npr. koncertne liste, vabila, potrdilo univerze o gostujočem predavanju, program konference itd.).

Oddanemu gradivu mora priložiti izpolnjeni obrazec za vodenje bibliografij

Na obrazcu mora poleg drugih podatkov obvezno navesti:
• tipologijo dokumenta v skladu z veljavnim pravilnikom ARRS,
• vsebinske oznake v slovenščini in angleščini,
• natančen spletni naslov objave, če gre za objave v elektronski obliki.

Raziskovalec je odgovoren za pravilno razvrstitev (klasifikacijo) bibliografskih enot, zato mora na obrazcu določiti tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov
...več

Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE OBSEGA:
• gesel v enciklopedijah, leksikonih …, ki vsebujejo manj kot 200 znakov,
• prispevkov, v katerih so avtorji le omenjeni ali so le povzeti deli njihovih izjav (ni intervju),
• neobjavljenih gradiv za posvetovanja, simpozije, konference,
• prijavne dokumentacije na razpise,
• organizacije konferenc,
• daljših gostovanj na tujih univerzah,
• novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh inštitucij,
• polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
• kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
• študijskih programov,
• različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
• nagrade – saj ne gre za bibliografske enote,
Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

PRIPOROČILA
• Raziskovalci sproti spremljajo svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembe in popravke sporočajo v knjižnico, ki jim vodi bibliografijo (npr. če določene enote manjkajo, če se ista bibliografska enota ne izpiše ali se izpiše dvakrat ipd.).
• Izpise bibliografij brez točkovanja pridobimo iz sistema COBISS
...več


• Izpise bibliografij s točkovanjem pridobimo iz sistema SICRIS...več
• Ustreznost klasifikacije bibliografskih enot po veljavni tipologiji in metodologiji za vodenje bibliografij v sistemu COBISS preverjajo osrednji specializirani informacijski centri (OSIC)
...več

OSTALE KORISTNE POVEZAVE
• Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
...več
• Habilitacijska merila na UL...več
• Citiranost v WoS in Scopus...več
• Pogosta vprašanja...več


Akademija za glasbo

Knjižnica

SPREMNI LIST O DOKUMENTU / DELU ZA VODENJE BIBLIOGRAFIJ RAZISKOVALCEV V SISTEMU

COBISS

Predlagatelj dokumenta:___________________________________

TIP dokumenta / dela: ____________

(po veljavni tipologiji MVZT/ COBISS)

PRIIMEK, IME avtorja in soavtorjev:

NASLOV dokumenta / dela:

KLJUČNE BESEDE v slovenskem jeziku:

___________________________________________________________________________

KLJUČNE BESEDE v angleškem jeziku:

___________________________________________________________________________

PRILOGE:

1. primarni vir

2. fotokopijačlanka / prispevka in fotokopija naslovne strani primarnega vira

3. dokazila (recenzije, vabila)

Podpis predlagatelja:___________________Prevzel: ______________________

Datum: _________________

Izdelava 2007-2015 Nanosplet.com

Uporabljamo piškotke!


Naše spletne strani uporabljajo piškotke (cookies), s katerimi vam lahko zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, uporabljamo pa jih tudi za beleženje statistike dostopa.

Več o piškotkih

Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z uporabo piškotkov.