Akademija za glasbo --------------------
Iskanje
Obvestila
Trenutno ni novic!
Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo Akademija za glasbo
Domov Kontakt RSS fb Switch to English intranet

pošlji prijataljunatisni

VSEBINA

Contents

 

Primož Kuret: Uvodne misli ob 200-letnici javnega glasbenega šolstva na Slovenskem

Preliminary Thoughts on 200th Anniversary of Public Music Education in the

Slovenian Territory

 

Breda Oblak: Narativni izraz poti skozi glasbeno šolstvo

Narrative Expression of Path Through Musical Education

 

Darja Koter:  Vloga ljubljanskega Dramatičnega društva pri glasbeno-gledališkem izobraževanju v obdobju od 1869 do 1877

The Role of Ljubljana Dramatic Society at the Music Theatre Education in the period 1869 to 1877

 

Nataša Cigoj Krstulović: Načela in podobe slovenskega javnega glasbenega izobraževanja:

primer šole in konservatorija ljubljanske Glasbene matice (1882–1926)

Principles and Forms of Slovenian Public Music Education: The

Case of Glasbena Matica Music School and Conservatory in

Ljubljana (1882–1926)

 

Tina Bohak:  Solopevska pedagogika na glasbeni šoli društva Glasbena matica od začetkov do

         ustanovitve konservatorija (1882–1919)

         Solo Singing Pedagogy in Glasbena Matica Music School from Its Beginnings to

         Establishment of Conservatory (1882–1919)

 

Manja Flisar Šauperl:  Glasbena matica Maribor z vidika glasbenega izobraževanja

            Glasbena Matica Maribor from the Perspective of Music Education

 

Branislav Rauter:  Zgodovinski vpogled v pouk kitare v slovenskem glasbenem šolstvu

      Historical Insight into Guitar Lessons in Slovenian Music Education

 

Andrej Misson:  Poučevanje kontrapunkta in kompozicije na Slovenskem

   The Teaching of Counterpoint and Composition in the Slovenian Territory

 

Ivan Florjanc:  Harmonija – od traktatov do učbenikov v slovenščini. Premislek ob 200-letnici

 javnega glasbenega šolstva v Sloveniji

 Harmony – from Treatises to Textbooks in Slovenian. Reflection Upon the

 200thAnniversary of Public Music Education in Slovenia

 

Lučka Winker Kuret:  Razvoj učbenikov za nauk o glasbi. „Ni vse dobro, kar je novo, ni vse

 slabo, kar je staro.“

Development of Textbooks for Music Theory Class. „Not Everything

New is Good, Not Everything Old is Bad.“

 

Katarina Zadnik:  Nauk o glasbi in solfeggio kot povezovalna člena v glasbeni šoli

     Music Theory and Solfeggio as Connective Fields in Music School

     Education

 

 

Leon Stefanija, Matej Bonin, Dimitrij Beuermann, Ada Holcar Brunauer:

                          O koristi in škodi teorije glasbe v glasbenem izobraževanju na osnovnih in

                          glasbenih šolah

 Advantages and Disadvantages of Music Theory in Music Education in

 Primary and Music School

 

Martina Valant:  Pouk v glasbeni šoli po šolski prenovi

    Instruction in Music Schools after the School Reform

 

Ilonka Pucihar :  Pomen vključevanja improvizacije v pouk klavirja

    The Importance of Integrating Improvisation in Piano Lessons

 

 

Katarina Habe, Ana Smolnikar: Dejavniki oblikovanja glasbene samopodobe učencev, ki

                                                   obiskujejo glasbeno šolo

Factors, that Influence Musical Self-Image in Pupils, Who Attend Music Schools

 

Andreja Marčun:  Poučevanje učencev s posebnimi potrebami v glasbenih šolah – nekatere

                           metode in oblike pedagoškega dela

     Teaching Children With Special Needs in Music School – Some Methods

     and Forms of Pedagogical Work

 

Luisa Antoni:  Raznolikost in bogastvo glasbenega šolanja na Primorskem

The Diversity and Wealth of Musical Education in Primorska Region

 

Andreas Bernhofer:  Herausforderungen und Entwicklungsfelder des österreichischen

                                  Musikschulwesens

          Challenges and Development Potentials of the Austrian Music School

          System

 

Jelena Martinović Bogojević:  Pogledi na osnovno glasbeno izobraževanje v Črni gori in

  Sloveniji

             Views on the Elementary Music Education in Montenegro and

             Slovenia

 

Dimitrij Beuermann:  Celostna glasbena šola

                                   The Holistic Music School

 

Franc Križnar:   Didaktična in metodična glasbena literatura v piramidi slovenskega

                           glasbenega šolstva v izdajah Založbe Zavoda RS za šolstvo

   Didactic and Methodic Music Literature in Pyramid of Slovenian Music    

   Education Published by the National Education Institute

           

 

Izdelava 2007-2015 Nanosplet.com

Uporabljamo piškotke!


Naše spletne strani uporabljajo piškotke (cookies), s katerimi vam lahko zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, uporabljamo pa jih tudi za beleženje statistike dostopa.

Več o piškotkih

Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z uporabo piškotkov.