STUDIO ZA SODOBNO GLASBO AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI

24.05.2022
19:30
Klub Cankarjevega doma
Koncertni cikel Tutti

GLASBENA REVOLUCIJA
Projekt Darmstadt

STUDIO ZA SODOBNO GLASBO AKADEMIJE ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI 
Študentje slikarstva in kiparstva ter Video, animacija in novi mediji, Akademija za liKovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani
Oddelek za Muzikologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spored:
Anna Thorvaldsdottir
FIELDS (Polja, 2016)

Benjamin Burger, basovski klarinet
Martin Pinter, tolkala
Jernej Bedekovič, klavir
Stojan Kuhar, električna kitara
izr. prof. Gal Faganel, violončelo
Gašper Livk (Alumni UL AG), kontrabas

Tošio Hosokava
BIRDS FRAGMENTS IIIb (Ptičji fragmenti, 1990-1997) 

Ana Birsa Krušec, kljunaste flavte
Andraž Malgaj, harmonika

Hans Abrahamsen
EFTERÅRSLIED (Jesenska pesem, 1992)

Sofija Zavratnik Kain, mezzosopran
Matija Raičević, klarinet
Anja Vujanović, violina
Luka Papež, violončelo
Alex Hren, klavir
Lara Willewaldt, dirigentka

Rebecca Saunders
SOLE (2018)

Andraž Malgaj, harmonika
Martin Pinter, tolkala
Jernej Bedekovič, klavir

 * * *

Arnold Schönberg
PIERROT LUNAIRE, OP. 21 (1912)
(odlomki: št. 1, 3, 15)

Rebeka Pregelj, glas
Alenka Bogataj, flavta
Benjamin Burger, klarinet
Anja Kralj, violina
izr. prof. Gal Faganel, violončelo
n. n., klavir

Salvatore Sciarrino
ESPLORAZIONE DEL BIANCO II (Raziskovanje beline II, 1986)

Alenka Bogataj, flavta
Benjamin Burger, basovski klarinet
Anja Vujanović, violina
Stojan Kuhar, kitara

Luciano Berio
O KING (1968)
za glas, flavto, klarinet, violino, violončelo in klavir

Sofija Zavratnik Kain, mezzosopran
Alenka Bogataj, flavta
Matija Raičević, klarinet
Anja Kralj, violina
Luka Papež, violončelo
Alex Hren, klavir
Lara Willewaldt, dirigentka

Richard Barrett 
Codex XVI (2015)
za 6 ali več improvizirajočih izvajalcev in elektroniko 

Matija Raičević, klarinet
Arijan Mačak, altovski saksofon
Andraž Malgaj, akordeon
Ana Mir, rog
Ana Birsa Krušec, kljunasta flavta
Katja Klinc, Stojan Kuhar, kitare
Lan Podletnik Ašič, Martin Pinter, tolkala
Alex Hren, klavir 

Mentorji: izr. prof. Luka Juhart, doc. Simon Klavžar, doc. Steven Loy

Študentje drugega letnika ALUO s smeri Video, animacija in novi mediji so pod mentorstvom izr. prof. Saša Sedlačka za projekt Zvočna revolucija pripravili spremljevalni interaktivni video nastop v živo. Pripravili so digitalne vizualizacije, ki se v živo odzivajo na odigrano glasbo. Na dveh projekcijskih platnih od koncertnem odru bodo glasbeni nastop pospremile vizualizacije študentov, ki so pripravili digitalne animirane vzorce in elemente, ki šele  v živo, na koncertu, ob reakciji na glasbila ustvarijo končno, nepredvidljivo in nikoli povsem ponovljivo končno podobo, ki se zlije z glasbo in jo dopolni v celostno izkušnjo.

Avtorji animacij: Študenti 2. letnika smeri Video, animacija in novi mediji: Brajnik Manuel, Čop Filip, Jenko Mihelič Gaja, Lavrič Jan, Lončar Rok
Mentor: izr. prof. Sašo Sedlaček

 
Študentje slikarstva in kiparstva ALUO smo se ob zvokih tolkal, soprana in ptic povsem prepustili naključju ter improvizaciji, ki sta nas skozi ustvarjalni proces vodila do likovno umetniške vizualizacije skladb glasbene šole Darmstadt. Vsaka skladba programa je tako dobila dve različni interpretaciji, ki sta nastajali ločeno, kot posamezen odziv slikarja ali kiparja na določeno skladbo. 
Dela so nastajala simultano z glasbo, v eksperimentalnem likovnem jeziku trenutne inspiracije, njihova vsebina pa intuitivno, skozi prosto čustveno slo doživljanja zvokov in hrupa, pretvorjenih v ritme in melodijo, in predstavljajo naš vpogled v glasbeni svet.

Sodelujoči študentje slikarstva in kiparstva ALUO: Gaja Bastarda, Jernej Hrovat, Gal Tič, Liza Jutra Norčič
Mentorja: prof. dr. Uršula Berlot Pompe, doc mag. Vasja Lebarič


Študentje Oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete UL so pripravili komentar koncertnega programa in vsebino za koncertne liiste.

Avtorji tekstov, študenti oddelka za muzikologijo, Filozofska fakulteta: Til Dečko, Lucija Gorjup, Tisa Mrhar, Lea Pinter, Ana Sodja, Neža Verbovšek
Mentor: prof. dr. Gregor Pompe

več ...

Na vrh