.

30.01.2020
00:00

Akademija za glasbo v Ljubljani organizira od 30. januarja do 2. februarja

3. DNEVE HARMONIKE 2020
  

VABILO ZA UČITELJE 

PRIJAVNICA

 

Partnerske akademije:

Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
Državna visoka šole za glasbo v Trossingenu, Nemčija
Konservatorij “Arrigo Boito” v Parmi, Italija
Filozofsko-umetniška fakulteta Univerze v Kragujevcu, Srbija

 

30. januar–2. februar 2020

URNIK

Četrtek, 30. januar 2020

 

MOJSTRSKI TEČAJI


izr. prof. Vladimir Blagojević, Filozofsko-umetniška fakulteta Univerze v Kragujevcu, Srbija 
Univerza v Ljubljani (Dvorana Univerze)
9.00–12.00
15.00–16.30

prof. Giorgio Dellarole, Konservatorij “Arrigo Boito” v Parmi, Italija
Hubadova dvorana (Vegova 5)
12.00–15.00
18.00–19.30

prof. Hans Maier, Državna visoka šole za glasbo v Trossingenu, Nemčija
Akademija za glasbo (Gosposka 03)
14.00–18.00

 

Petek, 31. januar 2020

 

MOJSTRSKI TEČAJI

izr. prof. Vladimir Blagojević, Filozofsko-umetniška fakulteta Univerze v Kragujevcu, Srbija 
Univerza v Ljubljani (Dvorana Univerze)
9.00–11.15

prof. Giorgio Dellarole, Konservatorij “Arrigo Boito” v Parmi, Italija
Univerza v Ljubljani (Dvorana Univerze)
12.00–14.15

prof. Hans Maier, Državna visoka šole za glasbo v Trossingenu, Nemčija
Akademija za glasbo (Gosposka 03)
11.00-14.00

 

KONCERT

Koncert študentov harmonike Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani
Koncertna sezona 2020 Akademije za glasbo
Velika dvorana Palače Kazina
19.00

 

Sobota, 1. februar 2020

VABILO 
za profesorje harmonike iz glasbenih, srednjih glasbenih šol in konservatorijev ter vse, ki vas zanima harmonika, da se nam pridružite kot pasivni udeleženci.

PRIJAVNICA

 

PREDAVANJA 

Historična uglasitev in sodoben inštrument – nova perspektiva harmonike
prof. Hans Maier, Državna visoka šole za glasbo v Trossingenu, Nemčija
Univerza v Ljubljani (Dvorana Univerze)  
10.00–11.00

François Couperin in Johann Sebastian Bach kot učitelja 
Tomaž Sevšek Šramel
Univerza v Ljubljani (Dvorana Univerze) 
11.15–12.15 

Interpretacija stare glasbe skozi primere Bachovih Partit
izr. prof.  Vladimir Blagojević, Filozofsko-umetniška fakulteta Univerze v Kragujevcu, Srbija
Univerza v Ljubljani (Dvorana Univerze)
12.30–13.30

Večplastnost Sonat Domenica Scarlattija
prof. Giorgio Dellarole, Konservatorij “Arrigo Boito” v Parmi, Italija
Univerza v Ljubljani (Dvorana Univerze)
15.00–16.00

 

OKROGLA MIZA

Stara glasba – nova harmonika? 
moderator: izr. prof. Luka Juhart, Akademija za glasbo Unverze v Ljubljani
Univerza v Ljubljani (Dvorana Univerze)
16.30–18.00

 

RECITAL

prof. Hans Maier, Državna visoka šole za glasbo v Trossingenu, Nemčija
Koncertna sezona Akademije za glasbo z partnersko podporo Goethe inštituta Ljubljana.
Velika dvorana Palače Kazina
19.00

s partnersko podporo Goethe instituta Ljubljana

 

 

Nedelja 2. februar 2020

Koncert študentov harmonike Akademije za glasbo
Koncertna sezona 2020 Akademije za glasbo UL
Narodna galerija Ljubljana
11.00

 

 

3. Dnevi harmonike bodo potekali od 30. januarja do 2. februarja 2020 na Akademiji za glasbo v Ljubljani v sodelovanju z Državno visoko šolo za glasbo v Trossingenu (Nemčija), Konservatorijem “Arrigo Boito” (Parma, Italija), Filozofsko in umetniško fakulteto Univerze v Kragujevcu (Srbija) in ob partnerski podpori Goethe-Instituta Ljubljana.

Umetniški projekt je zaživel v letu 2016 kot pobuda, da se znotraj Akademije za glasbo ter širše po Sloveniji in mednarodnem prostoru izpostavi delovanje enega najmlajših študijskih programov, ki je bil na Akademiji za glasbo vzpostavljen leta 2008. Že od samega začetka je bil med pomembnejšimi nameni tega projekta omogočanje študentom in študentkam harmonike vpogleda v mednarodno primerljivost skozi mojstrske tečaje, gostovanja uglednih tujih profesorjev in skupne koncerte s študenti tujih akademij, kar je vsekakor njegova dodatna vrednost.

Tudi tokratne Dneve harmonike zaznamujejo mojstrski tečaji, predavanja, koncerti tujih profesorjev in študentov harmonike Akademije za glasbo. Programska nit vseh letošnjih dogodkov je stara glasba.  

Dne 30. in 31.  januarja bodo mojstrske tečaje vodili prof. Hans Maier, prof. Giorgio Dellarole, in izr. prof. Vladimir Blagojević, ki bodo 1. februarja tudi predavali o historični izvajalski praksi skozi perspektive, tehnike in izzive (nove) harmonike. Pridružil se jim bo tudi slovenski uveljavljeni umetnik s področja stare glasbe Tomaž Sevšek Šramel. Po zaključku je predvidena okrogla miza na temo »Stara glasba - nova harmonika?«, katero bo vodil izr. prof. Luka Juhart.

Študenti in študentke harmonike se bodo predstavili s koncertoma v petek, 31. januarja ob 19.00, v dvorani Kazine in ob zaključku 3. Dnevov harmonike,  v nedeljo, 2. februarja ob 11.00 v Narodni galeriji. V soboto, 1. februarja ob 19.00, bo v dvorani Kazine koncertiral Hans Maier, priznani umetnik in profesor Državne visoke šole za glasbo v Trossingenu. Na koncertu, organiziranem ob partnerski podpori Goethe-Instituta Ljubljana, bo izvajal dela starih mojstrov Frescobaldija, Zipolija in Frobergerja, ter nova dela za srednjetonsko uglašeno harmoniko nemških skladateljev Schachtnerja in Brassa, ki so jih posvetili prav Maierju. Ta koncert bo zagotovo eden vrhuncev celotnega projekta.

Umetniški vodja projekta, prof. Borut Zagoranski: "Osrednji dogodek letošnjega projekta, katerega smo organizatorji poimenovali Stara glasba, bo v soboto, 1. 2. 2020. Gre za niz predavanj, ki bodo potekala ves dan. K spremljanju dogodkov so vabljeni učitelji harmonike in drugi, ki jih zanima omenjena tematika. Za dogodek velja veliko zanimanje tudi s strani učiteljev harmonike v sosednjih državah. Skozi predavanja in okroglo mizo bodo izpostavljene teme, ki so povezane s tematiko stare glasbe in značilnosti izvajalne prakse na harmoniki, prav tako pa bodo dela starih mojstrov programska nit na vseh koncertih.

Harmonika se je uveljavila kot koncertni inštrument šele v drugi polovici 20. stoletja in od tedaj obstaja izvirna harmonikarska literatura. Zvočne in tehnične zmožnosti koncertne harmonike pa danes brez dodatnih transkribcijkih posegov v notni tekst omogočajo tudi avtentično izvedbo del starih mojstrov od renesanse do klasike. Skladateljem teh obdobij so bile v prvi vrsti pomembne glasbene oblike v povezavi s stilnimi posebnostmi in ne toliko sam instrument, na katerem so dela bila takrat izvajana. To je nekaj bistvenih razlogov zakaj je tovrstna literatura nepogrešljiva tako v koncertnem repertoarju, kakor tudi kot obvezen vir za poučevanje harmonike skozi celotno vertikalo izobraževanja. Na omenjenih predavanjih gostujočih profesorjev, ki s svojimi referencami v smislu poglobljenega ukvarjanja s staro glasbo na področju harmonike predstavljajo strokovni napredek, bomo skupaj z znanjem domačih strokovnjakov skušali pridobiti čim bolj jasen vpogled v najnovejše dosežke na področju izvajanja stare glasbe na harmoniki.  Namen debate okrogle mize bo odgovoriti na pogosta vprašanja in izzive s področja stare glasbe na harmoniki.

Na vrh