Volitve rektorja Univerze v Ljubljani

21.04.2021

Drage sodelavke in sodelavci, spoštovane študentke in študenti!

Vsem, ki ste mi izkazali podporo v prvem krogu volitev, bi se rad iskreno zahvalil. Mislim, da smo skupaj pokazali, da nam ni vseeno za našo Univerzo in da nas je veliko takšnih, ki menimo, da so v delovanju Univerze nujne spremembe.

Glasovi, ki ste jih namenili tako meni kot prof. dr. Ramšaku ter prof. dr Lukšiču, kažejo na to, da smo dosegli kritično maso tistih, ki si želimo sprememb. A to moramo pokazati še enkrat v sredo 21. aprila v drugem krogu volitev rektorja. Zato vas pozivam, da se volitev v čimvečjem številu udeležite in oddate svoj glas za spremembe! Verjamem, da nas je dovolj takšnih, ki želimo sodobno, vključujočo, povezano Univerzo, Univerzo, ki je vpeta v družbo, ne pa zaspane in v družbi nevidne Univerze.

Zelo sem vesel podpore obeh kandidatov, prof. dr. Ramšaka in prof. dr. Lukšiča, ki podpirata mojo željo po spremembah in program, v katerem se zavzemam za spremembe. S profesorjem Ramšakom sva našla številne stične točke tako v programih kot v željah po spremembah, zato sva se dogovorila, da bo prevzel mesto prorektorja za raziskave v moji rektorski ekipi. Menim, da je profesor Ramšak izvrsten znanstvenik, ki bo lahko odlično vodil področje raziskovanja, hkrati pa bodo njegove izkušnje dekana dodatno obogatile mojo ekipo pri vodenju naše Univerze. Drugi kandidat za prorektorja je prof. mag. Matjaž Drevenšek z Akademije za glasbo, ki so ga skupaj predlagale vse tri umetniške akademije, imeni dveh kandidatk za prorektorice s področij družboslovja in humanistike pa bom sporočil po volitvah. Seveda pa bo osnovno vodilo mojega vodenja univerze izpolnjevanje mojega programa.

V prihodnjih letih nas čakajo pomembne spremembe, tako v našem lokalnem okolju kot širše. Najbolj pereča tema bodo še naprej podnebne spremembe in okoljska politika, pa tudi nujne družbene spremembe. Prednostno se bomo morali spopasti z obnovo pedagoškega in raziskovalnega dela, ki ga je zaustavila pandemija. Čaka nas načrt, kako pomagati študentom in študentkam, ki jih je zaprtje univerze najbolj prizadelo.

Univerza v Ljubljani, skupaj z drugimi akademskimi inštitucijami v Sloveniji in v tujini, mora biti aktivna razpravljalka v družbenem dialogu, ki bo odločal o naši prihodnosti in prihodnosti naših otrok in vnukov. Skupaj se moramo izobraževati v široko razgledane, komunikativne, kreativne in kritično razmišljujoče člane in članice družbe, ki bodo razumeli izzive in se nanje odprto odzvali.

Obljubljam, da bom kot rektor k ohranjanju najboljšega, kar Univerza že premore, in k spremembam, ki bodo omogočile uresničitev mojih programskih ciljev, pristopal odgovorno, s širokim dialogom in z zavezanostjo načelom etičnega delovanja.

Prejšnji torek smo pokazali, da nam ni vseeno. Pokažimo to še enkrat v sredo 21. aprila!

Prof. dr. Gregor Majdič

Za Univerzo, ki navdihuje, za znanje, ki povezuje!

 

* * * 

 

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, drage sodelavke, dragi sodelavci, cenjene študentke in študenti!

Med najpomembnejšimi lastnostmi in zavezami mojega dosedanjega vodenja Univerze v Ljubljani je gotovo zaveza za ohranitev celovitosti ljubljanske univerze: ta je njena prednost in hkrati vodstveno izjemno zahtevna naloga. Doslej sem uspešno ohranjal včasih sicer krhko ravnotežje med članicami ter dosledno poudarjal pomen vseh znanstvenih in umetniških disciplin znotraj univerze.

Univerza v Ljubljani je bila v preteklih štirih letih soočena s pomembnimi zgodovinskimi prelomnicami, z edinstvenimi kriznimi situacijami in priložnostmi, v katerih smo s povezovanjem in sodelovanjem zagotavljali kakovosten študijski proces ter čim boljše razmere za raziskovalno in strokovno delo.

Epidemija Covid-19 je tako rekoč čez noč terjala hitro spremembo našega vsakdanjega dela. Kljub številnim oviram smo uspeli zaključiti študijsko leto in se ustrezno pripraviti na novo. Od samega začetka epidemije na univerzi deluje posebna skupina Covid-19, ki pomaga članicam pri obvladovanju težav, povezanih s pandemijo, hkrati pa smo oblikovali in sprejeli pravne podlage za delo na domu, opremili predavalnice z avdiovizualno opremo ter organizirali testiranje in cepljenje za zaposlene.

Že decembra sem v javnost posredoval ostro javno pismo Izvedba študijskega procesa je resno ogrožena!, v katerem sem med drugim zapisal: »Na Univerzi v Ljubljani smo ves čas z razumevanjem trenutne situacije predlagali najrazličnejše rešitve, ki ne bi ogrožale zdravja, študentkam in študentom pa bi zagotovile pridobivanje znanja. Trenutni ukrepi in prioritete sproščanja kažejo, da vrednota znanja ni na obzorju odločevalcev. Kot rektor najstarejše in največje univerze v Sloveniji, kot  visokošolski učitelj in kot državljan te države ne morem molčati.« Posledica tega poziva je bila, da smo izpogajali vsaj delno odprtje fakultet in akademij za delo v majhnih skupinah ter premaknili odpiranje univerze z zelene v rdečo fazo.

Prav tako sem bil v sodelovanje s sindikati februarja letos med prvimi podpisniki Peticije proti uničevanju javnega visokega šolstva in znanosti, vsebino katere sem jasno zagovarjal tudi na srečanju s predsednikom vlade na Brdu. Zavedam se, da še enega študijskega leta na zoomu ne smemo preživeti, zato si bom še naprej prizadeval za čimprejšnje odprtje univerze ter varno vračanje na fakultete in akademije. Včeraj sem tudi sopodpisal javni Poziv študentske skupnosti Vladi Republike Slovenije, ki so ga pripravili Študentski sveti javnih univerz.

Najlepše se vam zahvaljujem za doslej izkazano podporo na rektorskih volitvah. Izredno vesel sem dejstva, da ste med štirimi kandidati največjo podporo izkazali meni, hkrati pa se zavedam odgovornosti, ki jo ta podpora prinaša. Moje delo in način vodenja univerze ste v preteklih letih dodobra spoznali. Sem človek dejanj, ne prevelikih besed in kričavih strategij samooglaševanja. Tudi naprej bo moje vodilo transparentno delovanje, trud za ustrezno plačilo za vse skupine zaposlenih, podpora mlajši generaciji na začetku kariernih poti, spoštljiv in konstruktiven dialog z vsemi v univerzitetni skupnosti in zunaj nje ter iskanje ustvarjalno in razvojno naravnanih rešitev, ki bodo Univerzo v Ljubljani ohranjale med najboljšimi univerzami na svetu.

Vljudno vas vabim, da se udeležite tudi drugega kroga volitev v sredo. Vesel bom vaše podpore. Hvala vam!

 

prof. dr. Igor Papič

https://igorpapic.si

____________________

14. 4. 2021

Poročilo o rezultatih volitev rektorja

____________

Volitve rektorja bodo potekale v torek, 13. aprila 2021, na vseh 26 članicah Univerze in rektoratu hkrati. Zaradi epidemioloških razmer bodo potekale elektronsko, in sicer z uporabo sistema Simply Voting.

Portal za izvedbo elektronskih volitev je dostopen preko povezave:

https://uni-lj.simplyvoting.com/ (za dostop do glasovanja vnesite svoje uporabniško ime in geslo, navodila za uporabo in glasovanje so TUKAJ)

Za rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2021–2015 kandidirajo štirje kandidati (našteti so po abecednem vrstnem redu priimkov):

 • dr. Igor Lukšič (predlog z UL FDV),
 • dr. Gregor Majdič (predlog z UL VF),
 • dr. Igor Papič (predlog z UL FE in UL FKKT),
 • dr. Anton Ramšak (predlog z UL FMF).

Volilno pravico za volitve rektorja imajo tri skupine volivk in volivcev, in sicer:

 • visokošolski učitelji/učiteljice, znanstveni delavci/delavke ter visokošolski in raziskovalni sodelavci/sodelavke, ki so zaposleni/zaposlene na univerzi vsaj za polovični delovni čas, razen učiteljic/učiteljev kliničnih predmetov, ki morajo biti zaposlene/zaposleni vsaj v obsegu 25 odstotkov polnega delovnega časa;
 • študentke/študenti;
 • strokovno-administrativni in tehnični delavci/delavke, ki so zaposleni/zaposlene vsaj za polovični delovni čas. 

Skupine volivk/volivcev imajo različne uteži pri seštevanju glasov, tako da imata skupini študentk/študentov in strokovnih delavk/delavcev vsaka po 20 odstotkov vseh glasov. Volitve so neposredne in potekajo sočasno na vseh članicah in rektoratu.

Vljudno vabimo vse volilne upravičence, da se volitev udeležite v čim večjem številu.

* * *

The election for the Rector will take place on Tuesday 13 April 2021 at all 26 member faculties of the University and at the Rector's Office simultaneously. Due to the epidemiological conditions, voting will take place electronically, using the Simply Voting system.

The electronic voting portal is accessible at:

https://uni-lj.simplyvoting.com/ (To access the Voting, enter your Username and Password, Instructions for Use and Voting are HERE):

The following four candidates are standing for election as Rector of the University of Ljubljana for the 2021-2025 term (listed in alphabetical order of surname):

 • Dr Igor Lukšič (proposed by UL FDV),
 • Dr Gregor Majdič (proposed by UL VF),
 • Dr Igor Papič (proposed by UL FE and UL FKKT),
 • Dr Anton Ramšak (proposed by UL FMF).

The right to vote for the Rector is held by three groups of voters as follows:

 • higher education teachers, scientific staff and higher education and research associates who are employed at the University for at least half the regular hours, except for teachers of clinical subjects, who must be employed for at least 25 percent of the full regular hours;
 • students;
 • professional, administrative and technical staff who are employed for at least half the regular hours.

Groups of voters have different weighting in the tallying of votes, whereby the groups of students and professional staff each account for 20 percent of the entire vote. The election is direct and will take place simultaneously at all member faculties and the Rector's Office.

We are kindly inviting the voters to attend the elections.

 

Prof. dr. Matjaž Ambrož

Predsednik Volilne komisije/ the President of the Electoral commission

_______________________

 

NAGOVORI KANDIDATOV (po abecednem vrstnem redu):

Cenjene kolegice in kolegi,

Smo pred odločitvijo, kam in kako naprej. Odločamo o svoji ambiciji, svobodi in avtonomiji.

Ali hočemo zase več možnosti, bolj odprt prostor, večji vpliv našega znanja na družbo?

Ali si hočemo zastaviti večje cilje zase, za Univerzo in za družbo?

Ali hočemo bolj harmonični razvoj vseh strok in disciplin na Univerzi?

Hočemo? 

Odgovor bomo dobili 13. aprila.

prof. dr. Igor Lukšič

* * *

Drage prijateljice in prijatelji, spoštovane sodelavke in sodelavci, študentke in študenti!

Vem, da se nam vsem včasih zdi, da sta vodstvo univerze in rektorat nekje daleč stran, da se nas to ne tiče. A to ni res. Rektorat pomembno vpliva na delo, zadovoljstvo in napredek vseh nas, zato ni vseeno, kdo ga vodi.

V torek bo dan, ko lahko vsi, tako zaposleni kot študentke in študenti, vplivamo na to, kdo bo naslednja štiri leta vodil našo univerzo s tem, da oddamo glas na elektronskih volitvah. Vaš glas bo odločil, kdo bo naslednja štiri leta vodil našo univerzo! Vaša izbira bo tista, ki bo usmerila delo celotne univerze. Vsak glas šteje! To je še kako res ob tradicionalno nizki udeležbi na volitvah rektorja. Pokažimo, da nam ni vseeno! Povejmo, da se želimo skupaj boriti za boljšo univerzo!

Če boste svoj glas namenili meni, vam obljubim, da bo vse moje delo usmerjeno v napredek naše univerze ter zadovoljstvo vseh zaposlenih, študentk in študentov. Program sem zasnoval na osnovi dolgoletnih izkušenj z delom na Univerzi v Ljubljani pa tudi izkušenj, ki sem jih pridobil na dveh mednarodno zelo uglednih univerzah, na katerih sem delal šest let. V preteklih letih sem aktivno spremljal tako dogajanje na Univerzi v Ljubljani kot tudi širše v družbi in se aktivno udeleževal javnih razprav. Z objavami člankov v najuglednejših slovenskih časopisih in revijah sem se vedno zavzemal za ustrezen status visokega šolstva, raziskovanja in tudi umetnosti, ki so med najpomembnejšimi podstati sodobnih uspešnih družb. Program, ki sem vam ga v preteklih tednih predstavil, bom uresničeval z ekipo najodličnejših, angažiranih in kreativnih sodelavk in sodelavcev, ki so pripravljeni na javno izpostavljenost in vidnost, kritičen dialog z vsemi tako znotraj kot zunaj univerze ter na sprotno kritično samoocenjevanje doseženih ciljev.

Univerza v Ljubljani je največja in najboljša slovenska univerza. Skupaj jo lahko še izboljšamo! Vrnimo ji vizijo razvoja in vidno poslanstvo v družbi. Zato se v torek udeležite volitev in oddajte svoj glas za našo almo mater – ZA USTANOVO, KI NAVDIHUJE, ZA ZNANJE, KI POVEZUJE.

prof. dr. Gregor Majdič

* * * 

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, dragi študenti, drage študentke!

Moje delo in način vodenja univerze ste v preteklih letih dodobra spoznali. Tudi naprej bo moje vodilo transparentno delovanje, spoštljiv in konstruktiven dialog z vsemi v akademski skupnosti in zunaj nje ter iskanje ustvarjalno in razvojno naravnanih rešitev, ki bodo Univerzo v Ljubljani ohranjale med najboljšimi univerzami na svetu.

Skupaj z vami želim soustvarjati prijazno univerzo, ki bo omogočala spodbudno okolje za študij in delo in kjer bosta medsebojno povezovanje in spoštovanje vrednotni okvir našega delovanja. Le ob zagotovljeni polni akademski svobodi, vključujoč svobodo poučevanja, izvajanja raziskav, objavljanja rezultatov raziskovalnega dela in izražanja mnenj, bomo lahko v družbi ohranili mesto osrednjega kritičnega intelektualnega središča, ki aktivno prispeva h gospodarskemu, kulturnemu in duhovnemu razvoju naše družbe.

Dnevno operativno vodenje univerze zahteva veliko dela, a kljub vsemu smo v zadnjih skoraj štirih letih uspeli urediti številna področja moderne univerze in izpeljati pomembne strateške projekte. Nekaj jih je še v teku, zato jih želim dokončati. Ohranjanje celovitosti univerze ob zagotavljanju predvsem finančne avtonomije univerze ostaja moje osrednje vodilo, hkrati pa želim prispevati k razvoju Univerze v Ljubljani v okviru evropske univerzitetne zveze EUTOPIA ter s povezovanjem znanstvenih in umetniških disciplin ter spodbujanjem sodelovanja med fakultetami in akademijami prispevati k uresničevanju vizije Družbe 5.0.

Po prvem mandatu univerzo dobro poznam, vem, da je treba še mnogo postoriti, hkrati pa se tudi dobro zavedam realnih omejitev, zato v svojem programu ne obljubljam lepo zvenečih, a povsem nerealnih ciljev. Pri uresničevanju programa dela, ki je objavljen na spletni strani https://igorpapic.si, mi bo pomagala prorektorska ekipa: prof. Almira Sadar (umetnost), prof. dr. Monika Kalin Golob (pedagoška dejavnost), prof. dr. Matjaž Krajnc (znanstvenoraziskovalna dejavnost) in prof. dr. Roman Kuhar (sodelovanje z okoljem).

Vodenje univerze je odgovorno delo.  Zahteva iskanje optimalnih in konsenzualnih rešitev. V čast mi bo, če mi boste zaupali to odgovornost tudi v naslednjem obdobju in z menoj še naprej soustvarjali razvoj Univerze v Ljubljani s pogumom in drznostjo, ki ju novi čas intenzivnih družbenih sprememb potrebuje.

Vljudno vabljeni na rektorske volitve!

prof. dr. Igor Papič

* * *

Spoštovane kolegice in kolegi, študentke in študenti!

Še zadnjič pred torkovimi volitvami rektorja UL se želim na vas obrniti kot kandidat in vas kratko nagovoriti: https://youtu.be/TjwKSpwQ6dk.

Moj program je nabor konkretnih načrtov, s katerimi si želim izboljšati vsa področja delovanja UL - znanstvenoraziskovalno, umetniško, pedagoško in strokovno delo. Na univerzi pa vsi delujemo zaradi študentov, ki jih želimo za življenje opremiti z najboljšim znanjem. Zato popeljimo univerzo v univerzum!  Moj podrobnejši program si lahko ogledate na: https://anton-ramsak.si.

Letos bodo volitve izvedene na daljavo, pri čemer bodo e-volitve organizirane enotno za celo univerzo in ne po članicah.

Vabim vas, da se volitev udeležite in tako soodločite o prihodnosti univerze.

Z lepimi pozdravi,

prof. dr. Anton Ramšak

___________

Spoštovani,

Volitve rektorja bodo potekale v torek, 13. aprila 2021, na vseh 26 članicah Univerze in rektoratu hkrati. Zaradi epidemioloških razmer bodo potekale elektronsko, in sicer z uporabo sistema Simpy Voting.

Obveščamo vas, da lahko vsi volivci od danes od 9.00 in do 12. 4. 2021 do 15.00 prek programske opreme Simply Voting opravijo testne volitve. Namen testnih volitev je omogočiti preskus veljavnosti uporabniškega imena in gesla vsakega volivca ter tehnični preskus dostopa in izvedbe volitev. Morebitne težave z volilnim imenikom naj volivci sporočijo administratorjem članic. Tehnične težave pri izvedbi naj volivci sporočijo na helpdesk@uni-lj.si

Portal za izvedbo elektronskih volitev je dostopen preko povezave:

https://uni-lj.simplyvoting.com/

Pripravili smo tudi podrobna navodila za prijavo in za glasovanje v sistemu Simply Voting, ki so dosegljiva tukaj.

Z lepimi pozdravi,

 

Prof. dr. Matjaž Ambrož,

Predsednik Volilne komisije

Volilno pravico za volitve rektorja imajo tri skupine volivk in volivcev, in sicer:

 • visokošolski učitelji/učiteljice, znanstveni delavci/delavke ter visokošolski in raziskovalni sodelavci/sodelavke, ki so zaposleni/zaposlene na univerzi vsaj za polovični delovni čas, razen učiteljic/učiteljev kliničnih predmetov, ki morajo biti zaposlene/zaposleni vsaj v obsegu 25 odstotkov polnega delovnega časa;
 • študentke/študenti;
 • strokovno-administrativni in tehnični delavci/delavke, ki so zaposleni/zaposlene vsaj za polovični delovni čas.

_______________________- 

Datum objave: 18.03.2021

https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2021031810274347/

Protokol javnih predstavitev kandidatov za rektorja

 

V nadaljevanju so objavljeni programi kandidatov za rektorja Univerze v Ljubljani. Kandidati so navedeni po abecednem vrstnem redu glede na začetnico priimka. Volitve rektorja bodo potekale v torek, 13. aprila 2021, na vseh 26 članicah Univerze in rektoratu hkrati.

Prof. dr. Igor Lukšič (predlog z UL FDV)
Program
Twitter

Prof. dr. Gregor Majdič (predlog z UL VF)
Program
Spletna stran

Prof. dr. Igor Papič (predlog z UL FE in UL FKKT)
Program
Spletna stran

Prof. dr. Anton Ramšak (predlog z UL FMF)
Program
Spletna stran

 

 

Od 24. marca do 8. aprila 2021 bo izvedenih 7 javnih predstavitev naslednjih kandidatov za rektorja Univerze v Ljubljani (napisani so po abecednem vrstnem redu priimkov): prof. dr. Igor Lukšič (predlog z UL FDV), prof. dr. Gregor Majdič (predlog z UL VF), prof. dr. Igor Papič (predlog z UL FE in UL FKKT), prof. dr. Anton Ramšak (predlog z UL FMF).

Javne predstavitve bodo potekale v naslednjih terminih (članice UL in Rektorat UL smo glede na število volilnih upravičenk/upravičencev razdelili v tri skupine):

 • v sredo, 24. 3. 2021, ob 16. uri (UL AG, UL BF, UL FDV, UL FFA, UL FMF, UL FS, UL FU, UL PEF),
 • v četrtek, 25. 3. 2021, ob 16. uri (UL AGRFT, UL EF, UL FE, UL FGG, UL FSD, UL MF, UL PF, UL ZF),
 • v petek, 26. 3. 2021, ob 16. uri (UL ALUO, UL FA, UL FF, UL FKKT, UL FPP, UL FRI, UL FŠ, UL NTF, UL TEOF, UL VF in Rektorat UL).

Dodatni termini javnih predstavitev (op. glede na dosedanje podatke):

 • v ponedeljek, 29. 3. 2021, ob 16.00 (umetniške akademije),
 • v torek, 6. 4. 2021, ob 16.00 (Visokošolski sindikat - VSS),
 • v četrtek, 8. 4. 2021, ob 16.00 (UL FFA, UL NTF).

Za vse zgoraj navedene javne predstavitve sta na voljo dve povezavi, in sicer ena za aktivno udeležbo prek videokonferenčne programske opreme ZOOM in druga za javnost prek spletne »YouTube playliste«:

 • Zoom povezava (omejeno število možnih udeleženk/udeležencev na največ 1000):
  https://uni-lj-si.zoom.us/j/93710004403
  Povezava je enaka za vse predstavitve, dve uri pred začetkom posamezne predstavitve bo možno vstopiti v zoom sobo.

Povezava je enaka za vse predstavitve.

Programi kandidatov so objavljeni tukaj.

Podroben protokol predstavitev najdete tukaj.

Na vrh