ANA BIRSA KRUŠEC, kljunasta flavta in DUE ERITHACI RUBECULAE

09.05.2023
19:30
Akademija za glasbo, Dvorana Tria Lorenz

ANA BIRSA KRUŠEC, kljunasta flavta
Mentor: pred. Matthijs Lunenburg

BRANIMIR REZIĆ, čembalo

Spored:

François Couperin (1668-1733): Troisième Concert Royaux

Prelude

Allemande

Courante

Sarabande grave

Gavotte

Muzette

Chaconne Legère

 

Lojze Lebič (1934): Od blizu in daleč

Godec pred peklom

/

DUE ERITHACI RUBECULAE
Eva Majcen, kljunasta flavta
Erazem Žgajnar, kljunasta flavta

BRANIMIR REZIĆ, čembalo
Mentor: pred. Matthijs Lunenburg

Spored:

Dario Castello (1602–1631): Sonata terza

Marin Marais (1656–1728): Suita v g-molu
Prélude
Sarabande
Menuet
Plainte
Air

Peter Šavli (1961): Duo erithaci rubeculae

Antonio Vivaldi (1678–1741): Sonata La Follia

 

Ana Birsa Krušec je začela z igranjem kljunaste flavte leta 2007 na Glasbeni šoli Koper, podružnici Izola, pri učitelju Dušanu Kitiču. Že v času šolanja na nižji stopnji je segala po zlatih priznanjih na tekmovanjih Temsig ter mednarodnih tekmovanjih s komornimi zasedbami in pevskimi zbori. Ob zaključku nižje glasbene šole je prejela nagrado Zlati violinski ključ. Svoje izobraževanje je nadaljevala na srednji šoli Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani pri profesorici Mateji Bajt, kjer so se uspehi nadaljevali. Ponovno je prejela dve zlati priznanji ter prvo nagrado na državnem tekmovanju. Dodiplomski študij je zaključila junija 2022 na Akademiji za glasbo v Ljubljani, pri profesorici M. Bajt. Zadnje leto se je znova udeležila  tekmovanja Temsig ter prejela 1. nagrado, vseh 100 točk in priznanje za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega skladatelja. Trenutno obiskuje prvi letnik magistrskega programa na AG pri profesorju Matthijsu Lunenburgu. Koncertira po internih ter javnih koncertih kot solistka ali v različnih ansamblih in komornih zasedbah. Nastopila je tudi na Festivalu Ljubljana ter v sklopu Glasbene mladine ljubljanske. Udeležila se je mojstrskih tečajev pri priznanih glasbenikih, kot so Mateja Bajt,  Katharina Lugmayr, Helge M. Stiegler, Anne-Suse Enßle, Andreas Böhl, Matthijs Lunenburg, Stefano Bagliano idr.,

Eva Majcen je svojo glasbeno pot začela pri sedmih letih pri prof. Andreji Puhar v Glasbeni šoli Tržič. Po uspešnem zaključku osnovnega šolanja je leta 2016 nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, v razredu prof. Mateje Bajt, kjer je leta 2020 maturirala. Svojo pot gradi na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer redno študira pri prof. Mateji Bajt. Kot solistka in članica komorne zasedbe se je v letih 2015, 2019 in 2022 udeležila tekmovanja Temsig. Leta 2015 je v zasedbi kvarteta kljunastih flavt dosegla zlato plaketo in 2. nagrado, leta 2019 je kot solistka prejela zlato plaketo, 2. nagrado in posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe ter leta 2022 kot solistka prejela zlato plaketo in 2. nagrado. Nastopa kot solistka in članica komornih zasedb ter ansamblov na številnih šolskih in izvenšolskih dejavnostih. Z ansamblom je nastopila na Gradu Bogenšperk, v Mekinjah pri Kamniku, na Brdu pri Kranju, na Ministrstvu za šolstvo, na Institutu Jožef Stefan, v cerkvi Sv. Petra nad Begunjami in v Predsedniški palači. Z ansamblom kljunastih flavt je leta 2020 sodelovala na samostojnem koncertu v Stolpu Škrlovec v Kranju. V letu 2022 je v kvintetu kljunastih flavt AG nastopila v ciklu Solo e da camera, na Ptuju, v okviru koncertov Glasbene Mladine Ljubljanske, na Otvoritvi slovenskih glasbenih dnevov v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, na koncertu Slavnostna akademija ob 150. obletnici Glasbene matice Ljubljana, prav tako je sodelovala pri projektu Mladi talenti v okviru Akademije za glasbo v Ljubljani. Redno se udeležuje seminarjev Mojstrskega tečaja za kljunasto flavto v Radovljici pri prof. Mateji Bajt, kjer nastopa na zaključnih koncertih. Leta 2020 in 2021 je skupaj z ansamblom v okviru tečaja priredila samostojni koncert. Udeležila se je tudi seminarjev, ki so jih vodili prof. Katharina Lugmayr, prof. Helge M. Stiegler, prof. Matthijs Lunenburg in prof. Anne-Suse Enßle.

Erazem Žganjar (rojen leta 2002) je s svojim glasbenim izobraževanjem pričel leta 2009 na Glasbeni šoli Kranj pod mentorstvom prof. Mojce Zaplotnik in kasneje prof. Špele Lotti Knoll. Leta 2014 se je udeležil mednarodnega tekmovanja SVIREL, kjer se je s prejetimi 99,5 točkami, kot zmagovalec svoje kategorije, uvrstil med finaliste in osvojil 2. Mesto. Leta 2016 se je udeležil 45. Državnega tekmovanja TEMSIG, prejel zlato plaketo in prvo nagrado. Leta 2018 je na GŠ Kranj izvedel svoj prvi samostojni recital in konec šolskega leta 2017/18, za svoje umetniško udejstvovanje, prejel Veliko nagrado Glasbene šole Kranj. Od šolskega leta 2018/19 je študij kljunaste flavte nadaljeval na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, v razredu prof. Mateje Bajt. Pod njenim mentorstvom je v istem šolskem letu na 48. Tekmovanju TEMSIG v II.a kategoriji prejel zlato plaketo ter prvo nagrado. Nastopil je na številnih internih in javnih koncertih KGBL, tako solistično kot v različnih komornih zasedbah. Večkrat je tudi sodeloval pri maturitetnih nastopih dijakov. Leta 2019 je z ansamblom kljunastih flavt AG, v okviru nastopov ob 10-letnici oddelka za staro glasbo na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, nastopil v Kazini. Leta 2020 in 2021 sta z Evo Majcen, bivšo dijakinjo KGBL in študentko AG, v okviru Mojstrskega tečaja Festivala Radovljica pripravila samostojni recital v Baročni dvorani graščine. S kvartetom kljunastih flavt KGBL so leta 2020 izvedli samostojni koncert v stolpu Škrlovec v Kranju. Junija 2021 je z odliko predčasno opravil maturo iz predmeta glasba ter prejel vse možne točke na maturitetnem nastopu. Uspešno je opravil sprejemne izpite na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, kjer je poleg doseženih 100 točk prejel še oceno ”izjemno umetniško nadarjen”. Ta mu je omogočila, da je v šolskem letu 2021/22 vzporedno s 4. letnikom KGBL obiskoval tudi 1. letnik Akademije za glasbo v Ljubljani. Prav tako mu je, za umetniško uveljavljanje šole, KGBL v šolskem letu 2021/22 dodelil Škerjančevo nagrado. Tudi na 51. tekmovanju TEMSIG je v III.a kategoriji prejel zlato plaketo in prvo nagrado. Še istega leta pa je bil izbran med zmagovalce razpisa Mladi upi 2022. V letošnjem letu se je po celi Sloveniji predstavil tudi v okviru komorne skupine, s katero je koncertiral na mnogo prireditvah in glasbenih ciklih kot so: Glasbena mladina ljubljanska, Slovenski glasbeni dnevi, Solo e da camera in drugi. Sodelovali pa so tudi s kvartetom baročnih pozavn AG ter pevci Akademije za glasbo iz Prage ter Rotary clubom. Redno se udeležuje seminarjev pri priznanih profesorjih kot so: Mateja Bajt, Helge Stiegler, Anne-Suse Enssle, Una Košir, Katharina Lugmayr, Matthijs Lunenburg in drugi.

Čembalist Branimir Rezić (rojen 1989 na Hrvaškem) deluje še kot skladatelj. Svojo glasbeno pot je začel v Drnišu z glavnim predmetom klavirjem, nato je svoje izobraževanje nadaljeval v Srednji glasbeni šoli Ivana Lukačića v Šibeniku, kjer je maturiral na Oddelku za glasbeno teorijo. Po končani srednji šoli se je leta 2007 vpisal na Umetniško Akademijo Univerze v Splitu (UMAS), kjer je leta 2012 diplomiral na Oddelku za Glasbeno teorijo. Istega leta nadaljuje študij na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2015 magistriral na Oddelku za sakralno glasbo. V času študija sakralne glasbe se je začel izpopolnjevati na Katedri za staro glasbo (sedanji Oddelek za staro glasbo ULAG) pri izr. prof. Egonu Mihajloviću na področju čembala in bassa continuo-a. Leta 2015 se je vpisal na magistrski študij čembala pri prof. Mihajloviću, ki ga je leta 2018 končal z odliko. Redno se izobražuje na številnih seminarjih za čembalo, kompozicijo in zborovsko dirigiranje. Kot skladatelj je bil večkrat nagrajen. Njegove skladbe izvajajo tudi v tujini. Kot čembalist in asistent dirigenta je sodeloval na številnih koncertih z Baročnim orkestrom ULAG, SNG Maribor, zborom Slovenske filharmonije, Slovenskim baročnim orkestrom, MePZ Obala itn. Od leta 2017 vodi samostojne delavnice na področju glasbene umetnosti in teorije. Trenutno dela kot svobodni umetnik ter poučuje na privatni glasbeni šoli. Trenutno je zunanji strokovni sodelavec na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani.

Na vrh