ANJA KRALJ, violina in GODALNI KVARTET OPIFEX

24.04.2023
19:30
Akademija za glasbo, Dvorana Tria Lorenz

ANJA KRALJ, violina
Mentor: prof. Gorjan Košuta

doc. SAE LEE, klavir

 

Spored:

Johannes Brahms
SONATA ZA VIOLINO IN KLAVIR ŠT. 2 V A-DURU
I. Allegro amabile
II. Andante tranquillo
III. Allegretto grazioso (quasi andante)

Camille Saint-Saëns
INTRODUKCIJA IN RONDO CAPRICCIOSO

Anja Kralj se je začela učiti violine s petimi leti pri prof. Poloni Češarek. Po končani nižji glasbeni šoli se je vpisala na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani, kjer je pod mentorstvom prof. Žige Branka tudi maturirala. Sedaj študira na Akademiji za glasbo pri prof. Gorjanu Košuti. Redno se udeležuje tekmovanj na državni in mednarodni ravni ter kot solistka in članica godalnega kvarteta Perpetuum nastopa na samostojnih recitalih. Od leta 2021 kot substitutka sodeluje v Orkestru Slovenske filharmonije. Izpopolnjuje se na mojstrskih tečajih pri priznanih profesorjih: Latica Honda Rosenberg, Igor Ozim, Wonji Kim Ozim, Michael Frischenschlager, Sandor Javorkai, Vesna Stanković, Janez Podlesek idr. Zanimata jo tudi sodobna in ljudska glasba. Prvinskost in preprostost slednje spoznava pri Akademski folklorni skupini France Marolt, sodobno pa raziskuje preko skupnega muziciranja s saksofonistko Vido Piko Vatovec, s katero se predstavljata kot Duo Bob, v zadnjem letu pa sodeluje in nastopa tudi na koncertih pod okriljem Inštituta .abeceda.

 

/

GODALNI KVARTET OPIFEX
Nikola Pajanović, violina
Laura de Wolff, violina
Rebeka Skok, viola
Sara Čano, violončelo
Mentor: prof. Emile Samama Cantor

Spored:
Jani Golob (1988*)
GODALNI KVARTET ŠT. 3
Preludij
Medigra
Arija
Finale

Krzysztof Penderecki (1933–2020)
GODALNI KVARTET ŠT. 3, »LISTI IZ NENAPISANEGA DNEVNIKA«

Godalni kvartet Opifex sestavljata violinista Nikola Pajanović in Laura de Wolff, violistka Rebeka Skok in violončelistka Sara Čano. S pianistom Petrom Bubolo sodelujejo tudi kot klavirski kvintet. Umetniški vodja ansambla je Aleksandra Čano Muharemović, trenutno pa se izobražujejo v razredu red. prof. Emila Cantorja na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Prvi koncert so izvedli v dvorani Radovljiške graščine, celovečerni koncert pa v Avditoriju Portorož. S profesorjem Tadejem Kenigom so igrali na Festivalu Ribnica, kjer so ob Dvořákovem »Ameriškem« kvartetu izvedli še Kvintet Carla Marie von Webra ter skladbo za godalni kvartet in klarinet Nine Šenk. V sklopu Glasbene Mladine Ljubljanske so bili izbrani za koncertni cikel Ob klavirju, ki so ga izvedli v Slovenski filharmoniji v dvorani Slavka Osterca, kjer so igrali Schumannov klavirski kvintet. Marca 2023 so na slovenskem državnem tekmovanju TEMSIG osvojili prvo nagrado in posebno priznanje za interpretacijo skladbe: K. Penderecki; godalni kvartet št. 3. Sara Čano se dodatno izpopolnjuje na Univerzi za glasbo in gledališče v Münchnu, drugi člani kvarteta pa študirajo na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer so aktivni kot solisti in kot člani različnih komornih skupin.

Jani Golob (1988*) je slovenski skladatelj, aranžer, violinist in pedagog. Sprva je 1971 na Akademiji za glasbo v Ljubljani diplomiral iz violine, ter nato še leta 1977 dokončal študij kompozicije pri prof. Urošu Kreku. Za diplomsko delo, Concertino za orkester je od Univerze v Ljubljani prejel Prešernovo nagrado. Njegov opus zajema več kot 200 del, vse od filmsko-televizijske, gledališke, zborovske, komorne in solistične glasbe, do simfoničnih pesnitev. 1998 se je redno zaposlil na Akademiji za glasbo, kjer je od leta 2001 predstojnik oddelka za kompozicijo in glasbeno teorijo. Je tudi redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu.
Godalni kvartet št. 3 je nastal leta 1995,krstno ga je izvedel Godalni kvartet Tartini. Ponavljajoči se glasbeni motivi in harmonizacija spominjata na neoklasicistična dela 20. stoletja, kontrastna raba enakih motivov v različnih kontekstih pa skladbi daje zaokroženo celotno in vsebinsko smiselnost. Od sicer sodobnega zvena nekoliko izstopa tretji stavek, Arija, za katerega bi zaradi same oblike in uporabe različnih glasov znotraj kvarteta lahko rekli, da je napisan v neobaročnem stilu, predvsem pa je veliko bolj liričen.

Skladatelj in dirigent Krzysztof Penderecki (1933–2020) velja za enega izmed pionirjev poljske modernistične šole, ki je svojo pot začrtal z raziskovanjem novih izraznih možnosti inštrumentov in človeškega glasu. Med njegovimi najbolj znanimi deli sta Žalostinka žrtvam Hirošime in Pasijon po Luki, ki so ga 1995 izvedli tudi tukaj v Ljubljani. Med njegov opus spadajo tudi simfonije, komorna, solistična in sakralna dela.
Godalni kvartet št. 3, ki nosi podnaslov »Listi iz nenapisanega dnevnika«, je premierno izvedel Shanghai kvartet 21. novembra 2008 v sklopu Festivala Penderecki in ob skladateljevem 75. rojstnem dnevu. Napisan je v enem stavku, ki je sestavljen iz petih odsekov, jasno razvidnih iz podnaslovov ali krajših premorov, in se med seboj razlikujejo po tempu in karakterju. V uvodnem delu je izpostavljena viola, ki naveže melodijo v kontrastni Vivace, kjer se kaže skladateljev zgodnji avantgardni slog. Namesto počasnega stavka se pojavi lagodni valček in nokturno. Ponovno se pojavi začetna tema- Vivace, ki preide v ciganske melodije in koral. Kvartet se zaključi s krajšo kodo.

Na vrh