Krepim komunikacijske veščine - delavnica KC

Delavnica bo izvedena na praktičen način, teoretska izhodišča bodo podprta z interaktivnimi elementi in praktičnimi vajami, individualnimi nalogami, delom v parih in malih skupinah ter diskusijami.


PODROBNOSTI IN PRIJAVA
Na vrh