Predavanja specijalna didaktika in pedagoška praksa - TROBILA

TERMINI PREDAVANJ:


 

  1. Termin 13. Januar  od 9h – 13h in 15h – 18h
  2. Termin 24. Februar  od 9h – 13h in 15h – 18h
  3. Termin 24. Marec  od  9h – 13h in 15h – 18h
  4. Termin 7. April  od 9h – 13h in 15h – 18h
  5. Termin 2. Junij  od 9h – 13h in 15h – 18h

PROSTOR:

 

Soba 02 - Akademija za glasbo - Stari trg

 

 

Tema letošnje specialne pedagogike:

 

Lani smo začeli vpogled v metodo Claudea Gordona, kar bi letos še nadaljeval, saj je snov takorekoč neizčrpna, obenem pa bi se s študenti lotili zelo specifične teme.

 

Trobila imamo namreč vse polno tako imenovanih “kompletnih” ali “velikih” metod – oziroma “trobilskih biblij”, sila debelih in po vsebini spoštljivo zajetnih knjig, ki jih veselo kupujemo, veseli in polni elana postavimo na pult, se jih lotimo in potem na kakšni strani deset (od štiristotih ali več) obupamo, nekaj časa še skačemo in preskakujemo poglavja, nazadnje pa knjigo odložimo v kot.

 

Letošnji sklopi predavanj naj bodo namenjeni temu, kako od takih “biblij” potegniti največ.

 

prof. Krivokapič Igor

 

 

nosilec predmeta:

 

red.prof. / Full Professor  Dušan Kranjc  mag.art. / Magister Artium


Vodja katedre za trobila / Head of brass department 
Oddeleka  za pihala, trobila in tolkala / Department of woodwind, brass and percussion

Akademija za glasbo  / Academy of music
Univerza v Ljubljani   University of Ljubljana
Stari trg 34, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
Tel.: 0043 664 4324367, Mobil: 00386 41 216 835
dusan.posaune@hotmail.comwww.ag.uni-lj.si
Na vrh