Vabilo na preventivni sistematični pregled študentov 1. letnika v šolskem letu 2019/2020

Pregled bo v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani, na Aškerčevi cesti 4.
S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in potrdilo o vpisu (v papirni obliki).

 

VABILO

 


UNIVERZA V LJUBLJANI
Akademija za glasbo
Stari trg 34
1000 Ljubljana
Štev.: I-001- 2/2020
Datum: 10. 1. 2020


Zadeva: Vabilo na preventivni sistematični pregled študentov 1. letnika v šolskem letu 2019/2020


Pregled bo v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani, na Aškerčevi cesti 4.
S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in potrdilo o vpisu (v papirni obliki).

Navodilo za pregled: Za pregled NI potrebno biti tešč! Pregled traja 2-3 ure. Bodite točni!


Vse študente obveščamo, da se na podlagi 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB in naslednji) zagotavlja plačilo preventivnega sistematičnega pregleda le do dopolnjenega 26. leta starosti oziroma do konca študijskega leta, v katerem dopolnijo 26 let. Kasneje, kljub temu, da redno študirajo in imajo urejen status študenta oziroma delajo preko študentskega servisa, niso upravičeni do brezplačnega sistematičnega pregleda. Študentom zato svetujemo, da oba sistematična pregleda, ki jim pripadata do 26. leta starosti, opravijo v ponujenih terminih ali (v primeru bolezni) v čim krajšem možnem roku. Sistematični pregled, opravljen v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani, velja kot zdravniški pregled pred zaposlitvijo preko študentskega servisa. Študenti, ki so v rednem delovnem razmerju, niso upravičeni do brezplačnega sistematičnega pregleda.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-K) (Uradni list RS, št. 75/16) na novo določa da morajo preventivni sistematični pregled opraviti študenti prvega letnika študijskega programa prve stopnje. Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98 in naslednji) predvideva sistematični pregled tudi za študente zadnjih letnikov oziroma
prvih letnikov magistrskega študija.

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani kot pooblaščeni zdravstveni zavod izvaja preventivne sistematične preglede, obvezna cepljenja, določena z republiškim programom imunoprofilakse in kemoprofilakse, programirane zdravstvenovzgojne aktivnosti ter nudi celovito zdravstveno oskrbo za potrebe študentske populacije. Študenti si lahko hkrati ob sistematičnem pregledu izberejo tudi osebnega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa.

Obveščamo vas, da je za vašo fakulteto predviden zobozdravniški pregled, ki bo v sklopu sistematičnega pregleda, v zasebni zobozdravstveni ambulanti Tomaž Čibej, dr. dent. med., STU – DENT d.o.o.,Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana, tel: 041/316-462.

Glede terminov sistematičnega pregleda boste obveščeni naknadno s strani omenjene zasebne ambulante.

VMS za koordinacijo preventivnih aktivnosti:
Valentina Slana

V.d. direktorice:
Mateja Ana Grulja, mag.posl.ved
Na vrh