Diplomski koncert - Harmonika

Mirka Šlibarja, nedelja 10.junija 2012 ob 19.30 uri
v Rdeči dvorani magistrata Ljubljana

Na vrh