Akademski zbor

četrtek, 21. junija 2012 ob 9. uri
v Šantlovi dvorani Akademije za glasbo.

Spoštovane kolegice in kolegi,

vljudno Vas vabim na sejo Akademskega zbora Akademije za glasbo, ki bo v četrtek, 21. junija 2012 ob 9. uri v Šantlovi dvorani Akademije za glasbo.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje

2. Seznanitev z varčevalnimi ukrepi in njihovimi posledicami za UL Akademije za glasbo

3. Prehod na sistem VIS

4. Razno

Z lepimi pozdravi,

predsednik akademskega zbora

doc. Dušan Bavdek
Na vrh