2. prijavni rok

prosta študijska mesta
V 2. prijavnem roku, ki bo potekal od 22. do 29. 8. so na Akademiji za glasbo prosta študijska mesta še na naslednjih prvostopenjskih programih (smereh):

Redni študij:
Glasbena pedagogika
Glasbena umetnost: ČEMBALO, FAGOT, HARFA, KLJUNASTA FLAVTA, KONTRABAS, ORGLE, PETJE, SAKRALNA GLASBA, SAKSOFON, VIOLA, VIOLINA, VIOLONČELO

Izredni študij:
Glasbena umetnost: VSE SMERI


Na vrh