Zagovor magistrske naloge

Branko Radič: Uporaba istrskih glasbenih idiomov

v orkestralnih delih v treh ustvarjalnih obdobjih Slavka Zlatića

Univerza v Ljubljani
AKADEMIJA ZA GLASBO
ODDELEK ZA KOMPOZICIJO IN GLASBENO TEORIJO


ZAGOVOR MAGISTRSKE NALOGE

  BRANKO RADIĆ

Uporaba istrskih glasbenih idiomov v orkestralnih delih v treh ustvarjalnih obdobjih Slavka Zlatića


mentor: doc. Dušan Bavdek
somentorica: doc. Mirjana Veljović

Javni zagovor bo potekal v petek, 28.9.2012 ob 14. uri
v Šantlovi dvorani Akademije za glasbo na Starem trgu 34
pred komisijo v sestavi:

red. prof. Marko Mihevc, predsednik
red. prof. mag. Pavel Mihelčič
doc. Dušan Bavdek


Vljudno vabljeni!

Ljubljana, 28.8.2012Na vrh