Komisija za študijske zadeve

Rok za oddajo prošenj se je iztekel v petek 21.9.2012.
Komisija za študijske zadeve Akademije za glasbo je na seji dne 24.9. obravnavala prošnje, ki so do tega dne prispele v vložišče Akademije za glasbo. Sklepi so vsem vlagateljem prošenj posredovani prek aplikacije za študijsko informatiko Vis. Vse ostale prošnje (ki so prispele kasneje) bodo obravnavane na naslednji seji komisije tekom tega tedna. Sklepi bodo posredovani na enak način. Prav tako bodo na naslednji seji obravnave prošnje za prehod iz izrednega na redni študij.

Za vpis počakajte na pisna navodila, ki jih boste prejeli v roku dveh dni po pošti.Na vrh