Posnetek delavnice EŠ3G

ki je bila 18.3.2010 za pedagoge je dosegljiv na:

povezavi: https://vox.arnes.si/p14368457/

Format: Flash Video

Velikost: 68.133.627 bytov (~68 MB)

Vsebina:

· Predstavitev aplikacije (Goran Gajič in Marko Gaspari, MAOP)

· Odgovori na vprašanja

ALI

povezavi: http://marvin.fri.uni-lj.si/video/ES3g-Full.mp4

Format: MPEG4 (H.264)

Velikost: 668.713.637 (~670 MB)

Vsebina:

· Uvodni nagovori (prorektorica dr. Kristl, dr. Brodnik)

· Predstavitev aplikacije (Goran Gajič in Marko Gaspari, MAOP)

· Odgovori na vprašanja
Na vrh