Zagovor magistrske naloge

Kandidatka: Karin Vrhnjak
Dne: sreda, 12. maj 2010 ob 9.00h v predavalnici Univerze v Ljubljani

Kandidatka: Karin Vrhnjak

Magistrska naloga z naslovoma:
Akustično-zgodovinski oris flavte in pikola,
Pikolo v slovenskem glasbenem šolstvu

Mentor: red. prof. Matej Zupan
Somentor: izr. prof. dr. Bruno Ravnikar

Dne: sreda, 12. maj 2010 ob 9.00h v predavalnici Univerze v LjubljaniNa vrh