Gostovanje študentov petja AG Ljubljana na dunajski Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost

15. in 16. aprila 2010 je pevski oddelek Akademije za glasbo gostoval na Dunaju s skupnim koncertom študentov iz Univerze za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju.

15. aprila smo se udeležili koncerta svetovno priznane sopranistke Christine Schäfer, po njem pa smo se prijetno družili na skupni večerji v središču Dunaja.


Petek, 16. aprila smo dopoldanski čas izkoristili za krajši ogled mesta in nakup notnega gradiva, popoldanski čas pa je bil že namenjen za pripravo na koncert, ki se je odvijal na pevskem oddelku Univerze za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju.

Poleg študentov dunajske Univerze, so pevski oddelek Akademije za glasbo v Ljubljani zastopali Nuška Drašček, Martin Sušnik, Aljaž Farasin in Peter Martinčič, pri klavirju pa jih je spremljala go. Tanja Šterman.

Koncert je res lepo uspel, naši študentje pa so zapustili odličen vtis.

S prof. Hanserjem, predstojnikom pevskega oddelka Univerze za glasbo na Dunaju, smo se dogovorili za njihov obisk v prihodnjem študijskem v Ljubljani, kakor tudi za možnost sodelovanja naših študentov na njihovih opernih produkcijah, kar bi bila lahko za naše študente velika pridobitev in izkušnja več.

Gostovanja sta se udeležila še predstojnica pevskega oddelka Akademije za glasbo, doc. Pija Brodnik in doc. Matjaž Robavs, ki je celotno gostovanje tudi organiziral.

Ob res izredno prijetnem ambientu tekom celotnega gostovanja, bi se na tem mestu radi zahvalili sponzorjem, ki so nas podprli pri tem projektu: Avtohiša Vrtač iz Kranja, Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju in firma Lisca iz Sevnice.

Zahvala gre tudi dekanu Akademije za glasbo, red. prof. Andreju Grafenauerju, ki je stal za celotnim projektom in ga brez zadržkov podprl.


Na vrh