VPIS V 1. LETNIK v štud. l. 2010/11

Za vse tiste kandidate, ki boste prejeli sklep visokošolske prijavno - informacijske sliužbe Univerze v Ljubljani, BO VPIS POTEKAL V PETEK 23.7. ob 9.00 URI V ŠANTLOVI DVORANI NA AKADEMIJI ZA GLASBO.

Prosimo, da na vpis prinesete izpolnjene dokumente, poslane po pošti 21. 7. 2010.
 
V kolikor se zaradi zadržanosti ne boste mogli vpisati, nam to takoj sporočite na spletni naslov:

 tim.kostrevcNa vrh