RAZPIS PREŠERNOVIH NAGRAD UNIVERZE V LJUBLJANI in PREŠERNOVIH NAGRAD AKADEMIJE ZA GLASBO za študijsko leto 2009/2010

Predloge za obe nagradi oddajte IZKLJUČNO V VLOŽIŠČE gospe Alenki Grahek najkasneje do petka, 17. septembra 2010 do 14. ure.
Dokumentacija mora biti popolna in naj obsega: RAZPIS

RAZPIS

PREŠERNOVIH NAGRAD UNIVERZE V LJUBLJANI in PREŠERNOVIH NAGRAD AKADEMIJE ZA GLASBO

za študijsko leto 2009/2010

Predloge za obe nagradi oddajte IZKLJUČNO V VLOŽIŠČE gospe Alenki Grahek najkasneje do petka, 17. septembra 2010 do 14. ure.

Dokumentacija mora biti popolna in naj obsega:

za Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani:

  1. »Predlog za podelitev Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2009/2010«, ki ga napiše in lastnoročno podpiše kandidatov mentor (mentor naj ne piše strokovne ocene!).
  2. Dve ločeni mnenji »Strokovna ocena dela, predlaganega za Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2009/2010«, ki ju napišeta in lastnoročno podpišeta neodvisna visokošolska učitelja – ocenjevalca, ki ne smeta biti kandidatova mentorja.
  3. Posnetek javne izvedbe predlaganega dela na CD ali DVD v treh izvodih.

       4.  Javno objavljene strokovne kritike in druge odzive v medijih.

       5. Kandidatov življenjepis s podrobno predstavitvijo njegovega umetniškega dela.

  1. Podatki o kandidatu, ki morajo obsegati:

ime in priimek ter letnik in smer študija v študijskem letu 2009/2010

naslov stalnega bivališča in začasnega bivališča v času študija

elektronski naslov

številko mobilnega telefona

številko transakcijskega računa in naslov banke, kjer je račun odprt

kandidatovo davčno številko

     7. Podatki o mentorju (visokošolski naziv, ime in priimek).

za Prešernovo nagrado Akademije za glasbo v Ljubljani:

  1. »Predlog za podelitev Prešernove nagrade Akademije za glasbo v Ljubljani za študijsko leto 2009/2010«, ki ga napiše in lastnoročno podpiše kandidatov mentor (mentor naj ne piše strokovne ocene!).
  2. Dve ločeni mnenji »Strokovna ocena dela, predlaganega za Prešernovo nagrado Akademije za glasbo za študijsko leto 2009/2010«, ki ju napišeta in lastnoročno podpišeta neodvisna visokošolska učitelja – ocenjevalca, ki ne smeta biti kandidatova mentorja.
  3. Posnetek javne izvedbe predlaganega dela na CD ali DVD v treh izvodih.

      4. Morebitne objavljene strokovne kritike in druge odzive v medijih (ni obvezno!).

      5. Kandidatov življenjepis s podrobno predstavitvijo njegovega umetniškega dela.

  1. Podatki o kandidatu, ki morajo obsegati:

- ime in priimek ter letnik in smer študija v študijskem letu 2009/2010

- naslov stalnega bivališča in začasnega bivališča v času študija

- elektronski naslov

- številko mobilnega telefona

- številko transakcijskega računa in naslov banke, kjer je račun odprt

- kandidatovo davčno številko

     7. Podatki o mentorju (visokošolski naziv, ime in priimek).

Nepopolnih in prepozno oddanih predlogov komisija za umetniško dejavnost ne bo obravnavala.

Komisija za umetniško dejavnost Akademije za glasbo,

predsednik red. prof. Hinko Haas, l.r.

Ljubljana, 1. september 2010

Na vrh