RAZPORED SPREJEMNIH RAZGOVOROV, JAVNIH ZAGOVOR DISPOZICIJ DOKTORSKIH TEM IN DOKTORSKIH SEMINARJEV

Doktorski študij Družboslovje in humanistika

AG - področji Glasbena pedagogika in Kompozicija in glasbena teorija                                


RAZPORED SPREJEMNIH RAZGOVOROV, JAVNIH ZAGOVOR DISPOZICIJ DOKTORSKIH TEM IN DOKTORSKIH SEMINARJEV 1

Sreda, 29.9.2010, AG (Stari trg 34), soba 21

Javni zagovor dispozicije doktorske disertacije

ob 15.00 Jelena Blašković

Prijavljena tema: »Pomen individualizacije pri vokalnem usposabljanju polivalentno usmerjenih vzgojiteljev« - »The importance of the individualization in vocal music training for polyvalent oriented educators«

predlagana mentorica zasl. prof.dr. Breda Oblak

Komisija: zasl. prof. dr. Breda Oblak (poročevalka), doc. dr. Barbara Sicherl-Kafol (UL PeF)

doc. dr. Branka Rotar Pance

ob 15.30 Golobič Špela (GP)

Prijavljena tema: »Analiza kulturno-vzgojnih programov osrednjih slovenskih glasbenih ustanov« - »Analisys of cultural-educational programmes od Slovenian principal musical fundations«

predlagani mentor: izr. prof. dr. Andrej Misson

Komisija: izr. prof. dr. Andrej Misson (poročevalec), red. prof. dr. Matjaž Barbo (UL FF), zasl. prof. dr. Breda Oblak

***

Sprejemni razgovori v okviru prijav za vpis na doktorski študij Družboslovje in humanistika za področji Glasbena pedagogika (GP) in Kompozicija in glasbena teorija (KGT)

ob 16.00 Nikolaj Sajko ( KGT, predlagani mentor doc. dr. Drago Kunej)

ob 16.30 Neža Žgur (KGT, predlagani mentor izr. prof. dr. Andrej Misson)


Komisija: red. prof. Jani Golob, doc. dr. Branka Rotar Pance, red. prof. Marko Mihevc, izr. prof. dr. Andrej Misson, doc. dr. Drago Kunej, izr. prof. mag. Ivan Florjanc


Četrtek, 30.9.2010, AG (Stari trg 34), soba 21

Javni zagovor dispozicije doktorske disertacije

ob 15.30 Tina Bohak

Prijavljena tema: »Zgodovinski razvoj solističnega petja na Slovenskem in pevska šola Julija Betetta, njena analiza in pomen za slovensko glasbeno pedagogiko« - »Historical development of the Slovenian solo singing and singing school of Julij Betetto, analysis and its significance for Slovenian music pedagogy«.

predlagana mentorica izr.prof. dr. Darja Koter

Komisija: izr. prof. dr. Darja Koter (poročevalka), red. prof. dr. Matjaž Barbo (UL FF), doc. dr. Branka Rotar Pance

***

Javna predstavitev in zagovor v okviru predmeta Doktorski seminar 1

ob 16.00 Jelena Blašković

Komisija: red. prof. Jani Golob, doc. dr. Branka Rotar Pance, zasl. prof. dr. Breda Oblak, izr. prof. dr. Darja Koter, izr. prof. mag. Ivan Florjanc

***

Sprejemni razgovori v okviru prijav za vpis na doktorski študij Družboslovje in humanistika za področji Glasbena pedagogika (GP) in Kompozicija in glasbena teorija (KGT)

17.00 Jančar Alenka (GP, predlagana mentorica zasl. prof.dr. Breda Oblak)


17.30 Bizjak Marina (GP, predlagana mentorica doc. Pija Brodnik)


Komisija: red. prof. Jani Golob, doc. dr. Branka Rotar Pance, zasl. prof. dr. Breda Oblak, izr. prof. dr. Darja Koter, izr. prof. mag. Ivan Florjanc, doc. Pija Brodnik

Na vrh