Polifona ritmična gibanja - izbirni predmet

Steven LOY, asist.
28.09.2017
Vabilo
V letošnjem šolskem letu se prične izvajati izbirni predmet Polifona ritmična gibanja. Predmet je namenjen  študentom, ki so uspešno končali 2. letnik solfeggia.
 

Namen predmeta je študentom ponuditi več načinov pristopa k zahtevnejšim ritmičnim polifonim strukturam s poudarkom na natančnem pulziranju, razumevanju matematičnih ritmičnih struktur in njihovih poddelitev in istočasno ohranjanju emocionalnih vsebin zapisa.

Prav tako študent

  • pridobi natančen vpogled v različne kompleksne ritmične strukture;

  • utrdi in poglobi ritmično pulziranje, ki mu pomaga pri nadaljnem izraznem delu študija skladb vseh glasbenih obdobij;

  • utrdi in poglobi izvajanje ritmičnih poddelitev (2:3,4:3), se posebno kvintole in septole (5:3. 5:4, 7:5);

  • se seznani z različnimi ritmičnimi pristopi (poudarek na karnatski ritmični tehniki) in preko slednje izvaja kompleksne ritmične vzorce;

  • je sposoben natančno analizirati zahtevna ritmična gibanja skladbe;

  • pridobi vpogled v sodobno glasbeno literaturo, v kompozicijske pristope ritmičnih gibanj;

  • (kompozicije) je sposoben uporabljati razširjene ritmične tehnike v svojih kompozicijah. 

Prvo srecanje bo v sredo, 4.10.2017, izjemoma ob 12:30  na Univerzi. 

Lep pozdrav!

Na vrh