Instrument ali petje z Jazz improvizacijo - NOVE PRIJAVE

mag. Jaka PUCIHAR, izr. prof.
03.10.2017
Vse študente obveščam, da so pri izbirnem predmetu INSTRUMENT ALI PETJE Z JAZZ IMPROVIZACIJO še možne prijave na sledeče instrumente:

- kitara (3 mesta)
- pihala (1 mesto)
- petje (1 mesto)

Pripenjanje je možno v referatu AG.
Na vrh