HISTORIČNI INSTRUMENTI - IZBIRNI PREDMET

dr. Darja KOTER, red. prof.
07.09.2018
PREDMET ZA VSE ODDELKE IN LETNIKE ŠTUDIJA
Predmet HISTORIČNI INSTRUMENTI je namenjen študentom umetniških programov in glasbene pedagogike. Poslušamo ga lahko v kateremkoli letniku študija. Pri predmetu se študent seznani z značilnostmi vseh glavnih inštrumentov, z zgodovinskimi oblikami od starih kultur do sodobnosti,  s tehničnimi značilnostmi, oblikami poustvarjalne prakse in pomembnejšimi izdelovalci. Študent ima 30 ur predavanj in 30 ur seminarja, v okviru katerega izdela seminarsko nalogo iz svojega področja oz. glasbila, ki ga igra, in prisostvuje prezentaciji seminarskih nalog kolegov. PODROČJE JE PRIMERNO TUDI ZA MAGISTRSKO NALOGO. Predmet se izvaja v 1. semestru, ob četrtkih od 8.30 do 11. 30 v Šantlovi dvorani. Prijavite se na naslov. darja.koter@ag.uni-lj.si. Število je omejeno.  Lepo vabljeni.
Na vrh