IZBIRNI - IZBRANA POGLAVJA IZ ZGODOVINE GLASBE

dr. Darja KOTER, red. prof.
07.09.2018
UMETNIŠKI PROGRAMI IN SMERI

Izbirni predmet IZBRANA POGLAVJA IZ ZGODOVINE GLASBE je namenjen študentom programa Glasbena umetnost,  za 3. letnik študija, lahko pa tudi za MAGISTRSKO STOPNJO. Obsega posamezna poglavja iz svetovne in slovenske zgodovine glasbe, ki so nadgradnja predmetov 1. in 2. letnika. Zasnovan je iz 30 ur predavanj in 30 ur SEMINARSKEGA DELA, kjer študent iz izbrane tematike izdela pisno nalogo in jo javno prezentira pred kolegi. Pri seminarskem delu se študent URI V PISANJU strokovnih besedil, zna iskati strokovno literaturo, se seznani z metodologijo izdelave seminarskega dela, kar je lahko tudi koristna priprava na MAGISTRSKO DELO. Predavanja potekajo ob sredah od 15.30 do 18.30 v Šantlovi dvorani, strnjeno samo v 1. semestru. Prijavite se na naslov: darja.koter@ag.uni-lj.si, število je omejeno.  Lepo vabljeni.
Na vrh