Modeli pisnih magistrskih nalog v glasbi (B2-I-84) B2 - izbirni predmet

dr. Branka ROTAR PANCE, izr. prof.
01.10.2018
Študente drugostopenjskih študijskih programov Glasbena umetnost, Instrumentalna in pevska pedagogika in Glasbeno-teoretska pedagogika vabim k izbirnemu predmetu Modeli pisnih magistrskih nalog v glasbi.
V okviru predmeta pridobite znanja in veščine, povezane s pripravo na pisanje vašega zaključnega magistrskega eseja /dela naloge.
Predavanja potekajo ob sredah od 17.30 do 19.00 v sobi 14 na Gosposki ulici. Vabljeni na prvo predavanje, ki bo v sredo, 3.10.2018.

Branka Rotar Pance
Na vrh