Avdicija za solistične nastope z orkestri v koncertni sezoni 2019/2020

AVDICIJA ZA SOLISTIČNE NASTOPE Z ORKESTRI 2019/2020 - RAZPORED, VELIKA DVORANA PALAČE KAZINA


Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani razpisuje AVDICIJO ZA SOLISTIČNE NASTOPE Z ORKESTRI V KONCERTNI SEZONI 2018/2019.

Avdicija za koncertno sezono 2019/2020 bo po sklepu senata UL Akademije za glasbo organizirana v obliki javnega tekmovanja, ki bo potekalo v eni etapi in bo odprto za občinstvo.

 

1. Avdicija bo od ponedeljka, 15. aprila do srede, 17. aprila 2019 v Veliki dvorani Palače Kazina. Kandidate bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz profesorjev oddelkov za dirigiranje, petje, inštrumente s tipkami, godala in druge instrumente s strunami, pihala, trobila in tolkala, staro ter sakralno glasbo. Vsak kandidat bo izvedel približno 15 minut programa po izbiri strokovne komisije. Kandidati, ki bodo poleg tehnične in spominske zanesljivosti najbolj prepričali še z muzikalnostjo in umetniškim vtisom, bodo izbrani za nastope z orkestri v sezoni 2019/2020.

2. Razpored nastopov na avdiciji bo objavljen v petek, 12. aprila 2019 na spletni strani ULAG. Zaradi tekočega poteka in morebitnih izostankov naj bodo kandidati pripravljeni vsaj pol ure pred svojim terminom. Kandidatom bo na razpolago protor za vadbo s klavirjem.

3. Rezultati avdicije bodo objavljeni v petek, 19. aprila 2019 na spletni strani ULAG. Za avdicijo veljajo Pravila o avdiciji za solistične nastope z orkestri, ki so sestavni del tega razpisa in urejajo vse podrobnosti, zato prosimo, da jih natančno preberete.

4. Pisni del prijave (natančno izpolnjeni obrazec Prijava za solistični nastop z orkestrom, ki ga najdete na spletni strani ULAG in ga mora podpisati mentor), oddajte v vložišču ULAG ga. Alenki Grahek, življenjepis pa pošljite po elektronski pošti izključno kot priponko v programu WORD s priimkom, imenom in instrumentom na naslov: dogodki@ag.uni-lj.si, oboje najkasneje do ponedeljka, 1. aprila 2019 do 14. ure.

5. Prijav, ki bodo nepopolne, brez življenjepisa v elektronski obliki, oddane prepozno ali ne bodo v skladu s Pravili o avdiciji za solistične nastope z orkestri, ne bomo upoštevali.

 

Ljubljana, 8. marec 2019

 

Prof. Matjaž Drevenšek,
prodekan za umetniško dejavnost ULAG

 

 

RAZPIS AVDICIJE

 

PRIJAVNICA

 

AVDICIJSKA PRAVILA 
Na vrh