Kršitve Pravilnika o rezerviranju in rabi prostorov UL AG

Spoštovane študentke in študenti.
Od implementacije novega Pravilnika o rezerviranju in rabi prostorov UL AG je minilo že skoraj slabo leto in verjamem, da nas je večina v tem času ponotranjila način rabe prostorov, ki je v dobrobit vseh. 


Tekom leta smo zaznali več kršitev pravilnika. Omenjeno je postalo očitno predvsem proti koncu študijskega leta, ko je bila frekvenca uporabe prostorov bistveno nižja, kot ponavadi. 


Posledično je kolegij dekana sprejel sklep, da bo s pričetkom novega študijskega leta oz. prehodno v jesenskem izpitnem obdobju začelo veljati sistemsko sankcioniranje kršitev. V kolikor bo zaznana kršitev, bo zadnjemu uporabniku prostora avtomatsko onemogočena možnost rezervacij za obdobje, ki ga definira Pravilnik


Varnostnik bo dnevno beležil in sporočal morebitne nepravilnosti pri rezervaciji in uporabi prostorov. 


Najočitnejše kršitve, do katerih prihaja, so:

  • puščanje odprtih vrat po poteku rezervacije,
  • rezerviranje in omogočanje rabe prostora osebam, ki niso študenti UL AG,
  • zapuščanje prostora v neurejenem stanju in odnašanje inventarja,
  • nezaklepanje (puščanje zelene lučke), oz. nepravilno zaklepanje (zaklepanje po zapiranju vrat, zaradi česar se da vrata odpreti brez kartice),
  • ostajanje v prostorih po koncu obratovalnega časa Kazine.


Eventualne pritožbe se naslovijo na kolegij dekana oz. se jih pošlje na e-naslov: tajnik@ag.uni-lj.si.


Hvala za razumevanje in lep pozdrav.
Miha Rogina, prodekan za študijske zadeve UL AG

Na vrh