Razpis za Prešernove nagrade UL in UL AG

Rok za oddajo prijave za Prešernove nagrade UL: 16. 9. 2022, do 14. ure.

Rok za oddajo prijave za Prešernove nagrade UL AG: 7. 10. 2022, do 14. ure.


Razpis za Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani in Prešernove nagrade UL Akademije za glasbo za študijsko leto 2021/2022

Vabimo vas k predlaganju kandidatov za pridobitev Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani ali Prešernove nagrade UL Akademije za glasbo za najboljša zaključna dela, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in so bila zaključena med vključno 1. 9. 2021 in vključno 31. 8. 2022.

Roki za oddajo popolne prijave:

I. PREŠERNOVE NAGRADE UNIVERZE V LJUBLJANI
Rok za oddajo popolne prijave je petek, 16. september 2022, do 14. ure.

II. PREŠERNOVE NAGRADE UL AKADEMIJE ZA GLASBO
Rok za oddajo popolne prijave je petek, 7. oktober 2022, do 14. ure.


BESEDILO RAZPISA


Kandidati naj predloge s popolno dokumentacijo z navedbo imena in priimka, oddelka in smeri ter s pripisom »Predlog za podelitev Prešernove nagrade UL Akademije za glasbo za študijsko leto 2021/2022« oddajo izključno v elektronski obliki v enem dokumentu (pdf) na naslov prodekanum@ag.uni-lj.si.

________________
Priloge:
Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL Akademije za glasbo
Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani

 
Na vrh