KORONAVIRUS: Priporočila za delo po 1. 6. 2020

Spoštovani študenti in zaposleni na Univerzi v Ljubljani,

skladno s sproščanjem ukrepov Vlade RS za preprečevanje koronavirusa COVID-19, vam za delo po 1. 6. 2020 podajam naslednja priporočila:

  • pedagoški proces naj se povsod kjer je to možno do konca študijskega dela 2019/2020 izvede na daljavo,
  • pedagoške in klinične vaje, strokovne ekskurzije, fizična izvedba izpitov, znanstveno-raziskovalno delo in delo administrativno-tehničnih služb naj poteka ob upoštevanju preventivnih ukrepov in ustrezne zaščitne opreme, kjer je to skladno z načrti predvideno in potrebno.

Zaradi preklica epidemije od 1. 6. 2020 ni več pravne podlage za delo od doma z odredbami, ki ste jih prejeli v skladu s 169. členom ZDR-1, ki opredeljuje možnosti spremembe opravljanja dela zaradi naravnih in drugih nesreč. V zvezi s tem vam sporočamo, da so v postopku sprejema navodila rektorja o občasnem delu na domu, ki bodo omogočala v prehodnem obdobju (v mesecu juniju) delo od doma zaradi preventivnih ukrepov nadaljnjega preprečevanja okužb. Delo v prihodnjem tednu organizirajte skladno z osnutkom navodil, ki so jih prejeli tajniki na kolegiju tajnikov. Ostale formalnosti, ki jih je potrebno urediti, bomo urejali prihodnji teden.

 

Lep pozdrav in uspešno delo,

 

Univerza v Ljubljani

prof. dr. Igor Papič, rektor
Rektor UL / Rector of the University of Ljubljana

Rektorat univerze / University Rectorate

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana

Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2418 600, M.: +386 41 509 703
Igor.Papic@uni-lj.siwww.uni-lj.si


SKLEPI REKTORJA

14. 5. 2020
Zadeva: UKREPI COVID-19

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in sprejete sklepe Vlade RS, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji
SKLEP

 

7. 5. 2020 
Zadeva: UKREPI COVID-19
Glede na aktualne razmere v zvezi s COVID-19 v Sloveniji, ukrepe Vlade RS in na priporočila Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji
SKLEP

 

22. 4. 2020 
Zadeva: UKREPI COVID-19 – usmeritve glede znanstvenoraziskovalnega dela
Glede na aktualne razmere v zvezi s COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov in je pripravila naslednje usmeritve, kako izvajati znanstvenoraziskovalno delo ob upoštevanju navodil vlade in NIJZ, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji
SKLEP

 

15. 4. 2020 
Zadeva: UKREPI COVID-19
Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji
SKLEP

________________

PSIHOSOCIALNA PODPORA OB KORONAVIRUSU ZA ŠTUDENTE

 
Na vrh