Poziv k doslednemu spoštovanju preventivnih ukrepov zaradi slabšega epidemiološkega stanja

Spoštovani zaposleni in študenti,

zaradi slabšega epidemiološkega stanja in vladnega ukrepa o ponovni obvezni uporabi zaščitnih mask v zaprtih prostorih, bi vas rad ponovno pozval k doslednemu spoštovanju preventivnih ukrepov, kot so: higiena rok, razdalja med osebami najmanj 1,5 m in kjer to ni možno, dosledna uporaba zaščitnih mask. Priporočam, da preventivne ukrepe spoštujete tudi izven kraja zaposlitve in tako pripevate k preprečevanju širjena koronavirusa.

Univerza v Ljubljani

prof. dr. Igor Papič, rektor
Rektor UL / Rector of the University of Ljubljana

Rektorat univerze / University Rectorate

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana

Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2418 600, M.: +386 41 509 703
Igor.Papic@uni-lj.siwww.uni-lj.si

Na vrh