RAZPIS PREŠERNOVIH NAGRAD UL AG za študijsko leto 18/19 - rok za oddajo predlogov 3. 10.

RAZPIS PREŠERNOVIH NAGRAD UL in PREŠERNOVIH NAGRAD UL AG za študijsko leto 2018/2019 – Akademija za glasbo


PRAVILNIK O PODELJEVANJU PREŠERNOVIH NAGRAD ŠTUDENTOM UNIVERZE V LJUBLJANI

PRAVILNIK O PODELJEVANJU PREŠERNOVIH NAGRAD ŠTUDENTOM UL AKADEMIJE ZA GLASBO

Obrazec za predloge za Prešernove nagrade študentom za leto 2019 (pdf.)

Obrazec za predloge za Prešernove nagrade študentom za leto 2019 (Word)

 

Dokumentacija mora obsegati:  

 

za Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani:

 

 1. »Predlog za podelitev Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019«, ki ga napiše ter lastnoročno podpiše kandidat in v katerem predlagano delo natančno opredeli v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani ter s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL Akademije za glasbo, ki sta del tega razpisa,
 2. mentorjevo kratko utemeljitev umetniške oz. znanstvene vrednosti dela,
 3. posnetek javne izvedbe predlaganega dela na CD ali DVD ter v obliki pozevave na YouTube,
 4. javno objavljene strokovne kritike in druge odzive v medijih,
 5. kandidatov življenjepis s podrobno predstavitvijo njegovega umetniškega dela,
 6. podatki o kandidatu, ki morajo obsegati:
 • ime in priimek ter letnik in smer študija v študijskem letu 2018/2019,
 • naslov stalnega bivališča in začasnega bivališča v času študija,
 • elektronski naslov,
 • številko mobilnega telefona,
 • številko transakcijskega računa in naslov banke, kjer je račun odprt,
 • kandidatovo davčno številko,
 1. podatki o mentorju (visokošolski naziv, ime in priimek).

Predloge s popolno dokumentacijo naj kandidati oddajo v zaprtih kuvertah z imenom in priimkom, navedbo oddelka in smeri ter s pripisom »Predlog za podelitev Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019«, izključno na recepciji Akademije za glasbo ga. Vesna Stajčič in v elektronski obliki (pdf, povezava na YouTube) na naslov rc@ag.uni-lj.si najkasneje do petka, 13. septembra 2019 do 14. ure.

 

za Prešernovo nagrado UL Akademije za glasbo:

 1. »Predlog za podelitev Prešernove nagrade UL Akademije za glasbo za študijsko leto 2018/2019«,  ki ga napiše ter lastnoročno podpiše kandidat in v katerem predlagano delo natančno opredeli v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani Akademije za glasbo, ki je del tega razpisa,
 2. mentorjevo kratko utemeljitev umetniške oz. znanstvene vrednosti dela,
 3. posnetek javne izvedbe predlaganega dela na CD ali DVD ter v obliki povezave na YouTube,
 4. morebitne objavljene strokovne kritike in druge odzive v medijih (ni obvezno!),
 5. kandidatov življenjepis s podrobno predstavitvijo njegovega umetniškega dela,
 6. podatki o kandidatu, ki morajo obsegati:
 • ime in priimek ter letnik in smer študija v študijskem letu 2018/2019,
 • naslov stalnega bivališča in začasnega bivališča v času študija,
 • elektronski naslov,
 • številko mobilnega telefona,
 1. podatki o mentorju (visokošolski naziv, ime in priimek).

 

Predloge s popolno dokumentacijo naj kandidati oddajo v zaprtih kuvertah z imenom in priimkom, navedbo oddelka in smeri ter s pripisom »Predlog za podelitev Prešernove nagrade UL Akademije za glasbo za študijsko leto 2018/2019«, izključno na recepciji Akademije za glasbo ga. Vesna Stajčič in v elektronski obliki (pdf, povezava na YouTube) na naslov rc@ag.uni-lj.si najkasneje do četrtka, 3. oktobra 2019 do 14. ure.

 

Nepopolnih in prepozno oddanih predlogov komisija za umetniško dejavnost ne bo obravnavala.

Ljubljana, 26. junij 2019 
                                                                                 
Komisija za umetniško dejavnost UL Akademije za glasbo,

predsednik prof. Matjaž Drevenšek

 

 
Na vrh