RAZPIS PREŠERNOVIH NAGRAD UNIVERZE V LJUBLJANI in PREŠERNOVIH NAGRAD AKADEMIJE ZA GLASBO za študijsko leto 2019/2020

RAZPIS PREŠERNOVIH NAGRAD UL in PREŠERNOVIH NAGRAD UL AG za študijsko leto 2019/2020

 

 


PRAVILNIK O PODELJEVANJU PREŠERNOVIH NAGRAD ŠTUDENTOM UNIVERZE V LJUBLJANI

PRAVILNIK O PODELJEVANJU PREŠERNOVIH NAGRAD ŠTUDENTOM UL AKADEMIJE ZA GLASBO

 

 

Dokumentacija mora obsegati:


ZA PREŠERNOVO NAGRADO UNIVERZE V LJUBLJANI:

1. »Predlog za podelitev Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020«, ki ga napiše ter lastnoročno podpiše
kandidat in v katerem predlagano delo natančno opredeli v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom
Univerze v Ljubljani ter s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL Akademije za glasbo, ki sta del tega razpisa,
2. mentorjevo kratko utemeljitev umetniške oz. znanstvene vrednosti dela,
3. posnetek javne izvedbe predlaganega dela v obliki pozevave na YouTube,
4. javno objavljene strokovne kritike in druge odzive v medijih,
5. kandidatov življenjepis s podrobno predstavitvijo njegovega umetniškega dela,
6. podatki o kandidatu, ki morajo obsegati:
• ime in priimek ter letnik in smer študija v študijskem letu 2019/2020,
• naslov stalnega bivališča in začasnega bivališča v času študija,
• elektronski naslov,
• številko mobilnega telefona,
• številko transakcijskega računa in naslov banke, kjer je račun odprt,
• kandidatovo davčno številko,
7. podatki o mentorju (visokošolski naziv, ime in priimek).


Predloge s popolno dokumentacijo naj kandidati oddajo z imenom in priimkom, navedbo oddelka in smeri ter s pripisom »Predlog za podelitev Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020«, izključno v elektronski obliki v enem dokumentu (pdfna naslov rc@ag.uni-lj.si najkasneje do ponedeljka, 21. septembra 2020 do 14. ure.


ZA PREŠERNOVO NAGRADO UL AKADEMIJE ZA GLASBO:

1. »Predlog za podelitev Prešernove nagrade UL Akademije za glasbo za študijsko leto 2019/2020«, ki ga napiše ter lastnoročno
podpiše kandidat in v katerem predlagano delo natančno opredeli v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad
študentom Univerze v Ljubljani Akademije za glasbo, ki je del tega razpisa,
2. mentorjevo kratko utemeljitev umetniške oz. znanstvene vrednosti dela,
3. posnetek javne izvedbe predlaganega dela v obliki povezave na YouTube,
4. morebitne objavljene strokovne kritike in druge odzive v medijih (ni obvezno!),
5. kandidatov življenjepis s podrobno predstavitvijo njegovega umetniškega dela,
6. podatki o kandidatu, ki morajo obsegati:
• ime in priimek ter letnik in smer študija v študijskem letu 2019/2020,
• naslov stalnega bivališča in začasnega bivališča v času študija,
• elektronski naslov,
• številko mobilnega telefona,
7. podatki o mentorju (visokošolski naziv, ime in priimek).


Predloge s popolno dokumentacijo naj kandidati oddajo z imenom in priimkom, navedbo oddelka in smeri ter s pripisom »Predlog za podelitev Prešernove nagrade UL Akademije za glasbo za študijsko leto 2019/2020«, izključno v elektronski obliki v enem dokumentu (pdf) na naslov rc@ag.uni-lj.si najkasneje do ponedeljka, 5. oktobra 2020 do 14. ure.


Nepopolnih in prepozno oddanih predlogov komisija za umetniško dejavnost ne bo obravnavala.

 

Ljubljana, 15. september 2020

 

Komisija za umetniško dejavnost UL Akademije za glasbo,
predsednik prof. Matjaž Drevenšek

 

 
Na vrh