RAZPIS PREŠERNOVIH NAGRAD UNIVERZE V LJUBLJANI in PREŠERNOVIH NAGRAD AKADEMIJE ZA GLASBO za študijsko leto 2020/2021

RAZPISDokumentacija mora obsegati:

za Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani:

1. »Predlog za podelitev Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021«, ki ga napiše ter lastnoročno podpiše
kandidat in v katerem predlagano delo natančno opredeli v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom
Univerze v Ljubljani ter s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL Akademije za glasbo, ki sta del tega razpisa,
2. mentorjevo kratko utemeljitev umetniške oz. znanstvene vrednosti dela,
3. posnetek javne izvedbe predlaganega dela v obliki pozevave na YouTube,
4. javno objavljene strokovne kritike in druge odzive v medijih,
5. kandidatov življenjepis s podrobno predstavitvijo njegovega umetniškega dela,
6. podatki o kandidatu, ki morajo obsegati:
• ime in priimek ter letnik in smer študija v študijskem letu 2020/2021,
• naslov stalnega bivališča in začasnega bivališča v času študija,
• elektronski naslov,
• številko mobilnega telefona,
• številko transakcijskega računa in naslov banke, kjer je račun odprt,
• kandidatovo davčno številko,
7. podatki o mentorju (visokošolski naziv, ime in priimek).

Predloge s popolno dokumentacijo naj kandidati oddajo z imenom in priimkom, navedbo oddelka in smeri ter s pripisom »Predlog za
podelitev Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021«, izključno v elektronski obliki v enem dokumentu (pdf)
na naslov rc@ag.uni-lj.si najkasneje do ponedeljka, 20. septembra 2021 do 14. ure.

za Prešernovo nagrado UL Akademije za glasbo:
1. »Predlog za podelitev Prešernove nagrade UL Akademije za glasbo za študijsko leto 2020/2021«, ki ga napiše ter lastnoročno
podpiše kandidat in v katerem predlagano delo natančno opredeli v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad
študentom Univerze v Ljubljani Akademije za glasbo, ki je del tega razpisa,
2. mentorjevo kratko utemeljitev umetniške oz. znanstvene vrednosti dela,
3. posnetek javne izvedbe predlaganega dela v obliki povezave na YouTube,
4. morebitne objavljene strokovne kritike in druge odzive v medijih (ni obvezno!),
5. kandidatov življenjepis s podrobno predstavitvijo njegovega umetniškega dela,
6. podatki o kandidatu, ki morajo obsegati:
• ime in priimek ter letnik in smer študija v študijskem letu 2020/2021,
• naslov stalnega bivališča in začasnega bivališča v času študija,
• elektronski naslov,
• številko mobilnega telefona,
7. podatki o mentorju (visokošolski naziv, ime in priimek).

Predloge s popolno dokumentacijo naj kandidati oddajo z imenom in priimkom, navedbo oddelka in smeri ter s pripisom »Predlog za
podelitev Prešernove nagrade UL Akademije za glasbo za študijsko leto 2020/2021«, izključno v elektronski obliki v enem dokumentu (pdf)
na naslov rc@ag.uni-lj.si najkasneje do ponedeljka, 4. oktobra 2021 do 14. ure.

Nepopolnih in prepozno oddanih predlogov komisija za umetniško dejavnost ne bo obravnavala.

Ljubljana, 24. avgust 2021
Komisija za umetniško dejavnost UL Akademije za glasbo,
predsednik izr. prof. Simon Dvoršak


Na vrh