UniWindLjubljana Competition 2021

Oddelek za pihala, trobila in tolkala Akademije za glasbo UL organizira mednarodno tekmovanje za flavto, oboo, klarinet, fagot in saksofonTekmovanje bo potekalo v dveh etapah.

I. etapa bo izvedena na daljavo, z video posnetki, poslanimi do vključno 23. aprila 2021.

II. etapa bo potekala v živo 30. maja 2021 v Dvorani Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji.

V primeru slabe epidemiološke slike si organizator pridružuje pravico do prestavitve izvedbe II. etape tekmovanja na kasnejši čas.

 

The Wind, Brass and Percussion Department of Music Academy UL is organising an international competition for flute, oboe, clarinet, bassoon and saxophone. The competition will be held in two rounds.

The first round will be held online via video recordings sent by 23rd April 2021.

The second round will be held on 30th May 2021 in the Slavko Osterc Hall in the Slovenian Philharmonic. 

In case of the epidemic situation worsening, the organisers reserve the right to postpone the second round of the competition to a later date.

 

POGOJI UDELEŽBE/APPLICATION REQUIREMENTS

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi pihalci, rojeni od 1. januarja 1997./Musicians born from 1st January 1997 onwards are eligible to apply to the competition.

 

KOTIZACIJA/REGISTRATION FEE

Kotizacija tekmovanja/The competition registration fee: 30 eur.
Naslov in številka računa/Address and account number:
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO
Stari trg 34
1000 Ljubljana, Slovenija
IBAN: SI56 0110 0603 0706 828, UJP LJUBLJANA
SWIFT: BSLJSI2X
Banka/Bank: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana
Namen plačila/ReferenceUniWINDLjubljana, ime in priimek tekmovalca/participant full name

 

PRIJAVA NA TEKMOVANJE/APPLICATION PROCESS

Prijava 

 • Prijavnico z You Tube povezavo za dostop do video posnetka se posreduje na elektronski naslov rc@ag.uni-lj.si do 23. 4. 2021.
 • Priložiti je potrebno kopije celotnega izvajanega programa v pdf obliki. Naslov datoteke mora biti označen: z instrumentom (slovensko ali angleško), s priimkom kandidata, priimkom skladatelja in z naslovom skladbe (npr. Flavta_Novak_Telemann_Fantazija). Za II. etapo mora biti priložena samo klavirska partitura.
 • Priloženo mora biti potrdilo o plačani kotizaciji.
 • Po prijavi ni mogoče spreminjati tekmovalnega programa.

 

 • The participants are required to send their application forms with attached YouTube link to their video recordings to the email address rc@ag.uni-lj.si by 23rd April 2021.
 • Participants are required to attach a copy of their chosen programme in pdf format. The file title must include: instrument played by the participant (in the English or Slovene language), participants’ surname, composer’s surname and the title of the composition (e.g. Flute_Novak_Telemann_Fantasy). The piano accompaniment must be attached only in the II. round of the competition.
 • Participants are required to attach the proof of the application fee payment.
 • Participants must be aware that the performing programme cannot be changed after the application form is submitted.

 

PRIJAVNICA/APPLICATION FORM

 

NAGRADE/AWARDS

 1. 1000 eur in 30 minut arhivskega snemanja na Radiu Slovenija.
 2. Solistični recital v ciklu Mladi virtuozi Festivala Ljubljana v sezoni 2021/22.
 3. Solistični recital v Dvorani Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji.

1st Award: 1000EUR and 30-minute recording session at the Radio Slovenia.
2nd Award: A solo recital as a part of the "Young Virtuosi" cycle organised by Ljubljana Festival in the 2021/22 season.
3rd Award: A solo recital in the Slavko Osterc Hall in the Slovenian Philharmonic.

 

PROGRAM/PROGRAMME

1. etapa: online – video posnetek v trajanju do 20 minut/Round I: online – 20 minutes video recording

 • Program mora biti sestavljen iz solo skladb za posamezni instrument.
 • Vključevati mora najmanj dve skladbi različnih stilnih obdobij. 
 • Glasbeno delo se mora izvajati v celoti, ne le posamezen stavek.
 • Program lahko vključuje transkripcije.

Posnetek ne sme biti starejši od 30 dni. Na začetku posnetka se mora tekmovalec predstaviti z imenom in priimkom in z izjavo potrditi istovetnost nastopa. Celotni izvedeni program mora biti zajet izključno v enem posnetku brez rezov ali prekinitev. V kadru posnetka mora biti zajeto celotno izvajalčevo telo in instrument.

 • The programme has to consist of solo instrumental compositions, including at least two compositions from different musical periods. 
 • Pieces are to be performed on the whole, not only individual movements.
 • The program may include transcriptions and solo songs.

The video recording should not be older than 30 days. The participants are required to introduce themselves at the start of the recording with their full name to confirm their identity. The programme has to be performed within one recording without cuts and interruptions. Participants’ full body and their instrument have to be well visible in the recorded video.

 

2. etapa: solistični recital s klavirsko spremljavo v trajanju od 30 do 40 minut programa/Round II: solo recital with piano accompaniment with the programme lasting 30 to 40 minutes.

 • Program II. etape je po lastni izbiri. Priporočljivo je delo slovenskega skladatelja.
 • Eno delo po lastni izbiri se izvaja na pamet.
 • Glasbeno delo se mora izvajati v celoti, ne le posamezen stavek.
 • Program lahko vključuje transkripcije in solo skladbe.

Program II. etape ne sme vključevati glasbenih del iz I. etape.

 • Programme of the 2nd round can be chosen by participants themselves, however, choosing one composition by a Slovenian composer is strongly encouraged. 
 • One piece has to be performed by heart.
 • Pieces are to be performed on the whole, not only individual movements.
 • The program may include transcriptions and solo songs.

Round II programme must not include compositions performed in Round I.

 

KOMISIJA/JURY

Karolina Šantl Zupan/flavta (flute)

Matej Zupan/flavta (flute)

Matej Grahek/flavta (flute)

Matej Šarc/oboa (oboe)

Jože Kotar/klarinet (clarinet)

Andrej Zupan/klarinet (clarinet)

Tadej Kenig/klarinet (clarinet)

Jure Hladnik/klarinet (clarinet)

David Gregorc/klarinet (clarinet)

Zoran Mitev/fagot (bassoon)

Matjaž Drevenšek/saksofon (saxophone)

Miha Rogina/saksofon (saxophone)

Dejan Prešiček/saksofon (saxophone)

 

UMETNIŠKI SODELAVCI/RÉPÉTITEURS

V primeru, da kandidat ne nastopi s svojim korepetitorjem, bo imel na voljo uradnega korepetitorja tekmovanja./If the participant cannot perform accompanied by his répétiteur, our official répétiteur are available.

Mateja Hladnik/flavta (flute)
Nika Tkalec/oboa (oboe)
Tea Andrijić/ klarinet (clarinet)
Bojana Karuza/fagot (bassoon)
Sae Lee/saksofon (saxophone)

 

PRAVILA TEKMOVANJA/COMPETITION RULES

1. Video posnetek bo posredovan vsem članom komisije in bo javno objavljen na platformi Akademije za glasbo UL od 23. 4. 2021 do objave rezultatov I. etape.
2. Sprememba programa po oddani prijavi ni možna.
3. Vračilo vplačane kotizacije ni možno.
4. Tekmovalci bodo v II. etapi nastopili po abecednem redu, začenši s črko, določeno z žrebom.
5. V II. etapo se uvrsti do 6 kandidatov. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani Akademije za glasbo v ponedeljek, 3. maja 2021.
6. Terminski razpored poteka II. etape bo objavljen na spletni strani Akademije za glasbo UL 10. maja 2021. Tekmovalci bodo o poteku II. etape prejeli tudi obvestilo po elektronski pošti.
7. Člani komisije ne ocenjujejo svojih študentov.
8. Komisija ima pravico prekiniti tekmovalca, če prekorači predpisano minutažo.
9. Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo neposredno po II. etapi.
10. Pritožbe na odločitev komisije niso mogoče.
11. Tekmovalci se s podpisano prijavnico strinjajo z objavo video posnetka in objavo rezultatov tekmovanja I. in II. etape.
12. Z oddajo prijave tekmovalec soglaša s pravili tekmovanja.

 

 1. The video recording will be forwarded to all members of the assessment committee and will be publicly available at the Academy of Music UL web page from 23rd April 2021 until the announcement of the Round I results.
 2. The chosen programme cannot be changed after the application is submitted.
 3. The application fee can not be refunded in any circumstances.
 4. Round II participants will perform based on alphabetical order. The first letter will be drawn.
 5. Six candidates will be selected to compete in Round II. Results will be announced on 3rd May 2021 made publicly available on the Academy of Music UL web page.
 6. The order of the participants competing in Round II of the competition will be announced on 10th May 2021 and made publicly available on the Academy of Music UL web page. The selected participants will be informed via e-mail as well.
 7. Assessment committee members cannot evaluate their own students.
 8. The assessment committee has the right to interrupt the participants if the suggested time limit is exceeded.
 9. The competition results announcement and award ceremony will be held straight after Round II of the competition is completed.
 10. It is not possible to file an appeal against the results.
 11. By signing the application form the participants are giving their consent for their video recordings and competition results to be publicly available.
 12. By submitting the application form the participants agree with the rules of the competition.

 

Organizator tekmovanja/Competition organiser:

Akademija za glasbo UL (UL Academy of Music)
Oddelek za pihala, trobila in tolkala (Wind, Brass and Percussion Department)
Stari trg 34
1000 Ljubljana, Slovenija

 

Kontakt za dodatne informacije/Contact for additional information:
dogodki@ag.uni-lj.si

 

Oddelek za pihala, trobila in tolkala se zahvaljuje podpornikom tekmovanja UniWINDLjubljana Competition 2021./The Wind, Brass and Percussion Department would like to thank all the supporters of the UniWINDLjubljana Competition 2021.

Na vrh