Izbirni predmeti - evidenca

Študenti, ki ste si izbrali 

izbirne predmete, ki se izvajajo izven Akademije za glasbo, se morate evidentirati tudi:

- V tajništvu oddelka za muzikologijo FF, v kolikor obiskujete predmete na oddelku za muzikologijo

- V študentskih referatih AGRFT in ALUO, v kolikor obiskujete predmete na omenjenih akademijah
Na vrh