Anketa o zadovoljstvu študentov UL s prenovljenimi (bolonjskimi) študijskimi programi

Spoštovane študentke in študenti Univerze v Ljubljani!

V letošnjem letu se prvič izvajajo prenovljeni študijski programi na vseh članicah Univerze v Ljubljani. Ker daje vodstvo Univerze v Ljubljani velik pomen tudi mnenju študentk in študentov, smo pripravili anketo, s katero želimo pridobiti povratno informacijo o izvajanju bolonjskih študijskih programov prve stopnje in enovitih magistrskih študijskih programov.

do 15.05.2010.


Pripravili smo 12 enostavnih vprašanj o izvajanju prenovljenih študijskih programov in vas naprošamo, da nanje odgovorite čim prej oziroma najkasneje do 15.05.2010.

Spletna anketa je anonimna, odgovori pa nam bodo v pomoč pri izboljšanju vsebine in izvedbe študijskih programov. Do ankete dostopate na povezavi: http://www.surveymonkey.com/s/D5JYNYX.

Rezultati ankete bodo objavljeni v začetku junija na univerzitetnih spletnih straneh.

Hvala za sodelovanje.

Z lepimi pozdravi,

prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

rektor Univerze v Ljubljani
Na vrh