Mojstrski tečaj za harmoniko

»Mobilnost učnega osebja«

UNIVERZA V LJUBLJANI

AKADEMIJA ZA GLASBO

Prireja v okviru programa Erasmus »Mobilnost učnega osebja«

MOJSTRSKI TEČAJ ZA HARMONIKO

23. april 2012

Akademija za glasbo, Šantlova in Hubadova dvorana

Prof. Corrado Rojac

Conservatorio di Musica Gioseppe Tartini Trst

Gostitelja : doc.P. Parovel, izr.prof. B. Zagoranski

Potek semianrja:

14.00 – 15.30 : Šantlova dvorana

16.00 – 19.15 : Hubadova dvorana
Na vrh