Raziskovalna skupina

Senat Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani je na svoji 28. seji dne 14. maja 2008 sprejel sklep o ustanovitvi Raziskovalne skupine Akademije za glasbo v sestavi:

 
 

vodja raziskovalne skupine: 

red. prof. dr. Darja Koter

 
 člani raziskovalne skupine:
zasl. prof. dr. Breda Oblak
izr. prof. dr. Branka Rotar Pance
izr. prof. dr. Andrej Misson
izr. prof.  Marko Vatovec
doc. dr. Katarina Zadnik
doc. dr. Katarina Habe
Na vrh