Raziskovalna skupina

vodja raziskovalne skupine: 

red. prof. dr. Darja Koter

  člani raziskovalne skupine:
red. prof. dr. Darja Koter
izr. prof. dr. Branka Rotar Pance
izr. prof. dr. Andrej Misson
red. prof. mag. Ivan Florjanc
izr. prof.  Marko Vatovec
doc. dr. Katarina Zadnik
doc. dr. Katarina Habe
asis. dr. Tina Bohak

 

Na vrh