Raziskovalna skupina

vodja raziskovalne skupine: 

red. prof. dr. Darja Koter

  člani raziskovalne skupine:
red. prof. dr. Darja Koter
red. prof. mag. Ivan Florjanc
izr. prof. dr. Andrej Misson
izr. prof. dr. Branka Rotar Pance
izr. prof. Pija Brodnik
izr. prof. Marko Vatovec
doc. dr. Katarina Habe
doc. dr. Katarina Zadnik
 asis. dr. Tina Bohak Adam
 


Na vrh