Mednarodni znanstveni simpozij - SODOBNO ZBOROVSTVO 2018 - PROGRAM

MEDNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM 

 

SODOBNO ZBOROVSTVO KOT MOTIV SKLADATELJEM IN ZBOROVODJEM TER IZZIV IZOBRAŽEVALNEMU SISTEMU

Posvečeno 90-letnici skladatelja Jakoba Ježa

CONTEMPORARY CHOIR SINGING AS MOTIVE FOR COMPOSERS AND CHOIR CONDUCTORS AND CHALLENGE TO EDUCATIONAL SYSTEM

The symposium, organised in honour of the 90th anniversary of composer Jakob Jež

 

Akademija za glasbo / Academy of Music

Ljubljana, 28. november 2018

 

 

PROGRAM / PROGRAMME

Sreda, 28. november 2018 / Wednesday, 28th November 2018

Akademija za glasbo, Šantlova dvorana / The Academy of Music, Šantl's Hall

 

Ob 9.00 / At 9.00 am

Pozdravni nagovori / Welcome speeches:

Marko Vatovec, dekan Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani / Dean of the Academy of Music

Darja Koter, predsednica organizacijskega odbora simpozija / Chair of the Symposium Organisational Committe

 

Ob 9.15 / At 9.15 am

Vodja / Chair: Andrej Misson

Darja Koter: Boginje umetnosti v življenju Jakoba Ježa 

Tina Bohak Adam: “Igraj kolce, ne postavaj.” – Otroški in mladinski zbori Jakoba Ježa

Larisa Vrhunc: Odnos med literaturo in glasbo v mešanih zborih Jakoba Ježa

 

Ob 11.00 / At 11.10 am

Vodja / Chair: Darja Koter

Matjaž Barbo: Kantate Jakoba Ježa  

Gregor Pompe: Zborovska ustvarjalnost Lojzeta Lebiča

Stojan Kuret: Pavle Merkù, zbiralec, pričevalec in prirejevalec ljudskega izročila ob rob odmaknjenih Slovencev v Italiji

 

Ob 14.15 / At 14.15 pm

Vodja / Chair: Matjaž Barbo

Andrej Misson: Nekaj misli o slovenskem sodobnem zborovstvu   

Urša Lah Rasmussen (NO): Sodobna norveška zborovska glasba

Gerrit Scheepers (USA): Current trends in Contemporary Choral Music in the United States

 

Ob 15.45 / At 15.45 pm

Vodja / Chair: Branka Rotar Pance

Helmut Schaumberger (AT): The professionalization of children´s and youth choir directors in the light of current developments and research results

Patrick K. Freer (USA): Foundations for Successful Singing During the Boy’s Voice Change

Damijan Močnik: Zborovska piramida Zavoda sv. Stanislava

 

Zaključna diskusija / Final Discussion

 

 

DRUGI MEDNARODNI TEDEN NA ODDELKU ZA GLASBENO PEDAGOGIKO UL AG / SECOND INTERNATIONAL WEEK IN THE DEPARTMENT FOR MUSIC PEDAGOGY UL AG

 

PROGRAM / PROGRAMME

Ponedeljek, 26. november 2018 / Monday, 26th November 2018

Univerza v Ljubljani, Velika dvorana / University of Ljubljana, Big hall

 

14.00 – 15.30

Rahela Durić: Interpretacija in muzikalno-tehnični izzivi kot povod za kreativno didaktiko / Interpretation and Musical and Technical Challenges as Cause for Creative Teaching Methods

15.45 – 17.15

Rahela Durić: Interpretacija in muzikalno-tehnični izzivi kot povod za kreativno didaktiko / Interpretation and Musical and Technical Challenges as Cause for Creative Teaching Methods

 

Torek, 27. november 2018 / Tuesday, 27th November 2018

Univerza v Ljubljani, Velika dvorana / University of Ljubljana, Big hall

 

9.00–10.30

Patrick K. Freer (USA): Vokalno ogrevanje in vokaliziranje za mutirajoče dečke / Vocal Warm-Ups and Vocalises for Boys with Changing Voices

10.45–12.15

Gerrit Scheepers: Laban tehnika pri dirigiranju / Laban Movement and Conducting

13.45–15.15

Helmut Schaumberger (AT): Glasbena ustvarjalnost pri pouku – metode in primeri / Music-making in classrooms - methods and concrete examples’

15.30–17.00

Alenka Podpečan: Vokalne in zborovske improvizacijske igre / Vocal and Choral Improvisational Games

 

Četrtek, 29. november 2018 / Thursday, 28th November 2018

Univerza v Ljubljani, Velika dvorana / University of Ljubljana, Big hall

 

9.00–10.30

Urša Lah Rasmussen (NO): Stičišča zvočnih svetov modernistov in postmodernistov slovenske zborovske ustvarjalnosti / Interface between Sound Worlds of Modernists and Postmodernists in Slovenian Choral Music

10.45–12.15

Stojan Kuret: Pavle Merkù – Otroške ljudske pesmi Slovencev v Italiji / Pavle Merkù – Children’s Traditional Song of Slovenians in Italy

14.30–16.00

Tanja Rupnik: Glasovni razvoj in zvočna identiteta mladostnika / Vocal Development and Musical Identity of an Adolescent 

16.30–18.00

Tatjana Dolenc:  Otroški zbori Jakoba Ježa / Children’s Choral Music of Jakob Jež

 

 

Zborovski koncert ob 90–letnici skladatelja Jakoba Ježa

PROGRAM

Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine, 30. novembra 2018 ob 20. uri

 

Otroški zbor Glasbene Matice Ljubljana

Zborovodkinja: Tatjana Dolenc; študentje Oddelka za glasbeno pedagogiko UL AG

Klavir: Metoda Kink

Orffova skupina študentov Oddelka za glasbeno pedagogiko UL AG

Mentorica: mag. Bernarda Rakar, strok. svet.

 

Jakob Jež (1928)

PIKAPOLONICA, 2004 (G. Jakopin)

HUDI VETER, 2004 (G. Jakopin)

POLŽ, 1960/91 (I. Albreht)

EN TEN TENERA, 1968 (po ljudskih izštevankah)

 

Dekliški pevski zbor Akademije za glasbo v Ljubljani

Dirigent: izr. prof. Marko Vatovec

 

Jakob Jež (1928)                 

VODOMKE, 2006 (E. Fritz)

Alojz Srebotnjak (1931–2010)         

KRAŠKA VAS III, 1954 (S. Kosovel)

Lojze Lebič (1934)               

ČRN MOŽIČEK, 1968 (B. Zemljič)

Jakob Jež (1928)                 

AD ASTRA ǀ K ZVEZDAM, 1988 (iz lat. rekov – J. J.)

Lojze Lebič (1934)               

OGLAS, 1965 (D. Mevlja)

Pavle Merkù (1927–2014)              

JEZUS IN AJDOVSKA DEKLICA, 1985 (ljudska iz Križa pri Trstu)                    

SONCE LJUBO, 1982 (čitalniška ponarodela s Krasa)

Alojz Srebotnjak (1931–2010)         

REZIJANSKA (ples iz Rezije)

 

*** ODMOR ***

 

Komorni zbor Orfej Ljutomer

Dirigent: strok. svet. Andraž Hauptman

Asistent dirigenta: Vito Žerdin

 

Uroš Krek (1922–2008)

PSALMUS 42 ǀ PSALM 42, 1991

DESIDERIUM EXSULIS ǀ IZGNANČEVO HREPENENJE (iz psalma 42)

SAMOTNO UGIBANJE, 1987 (J. Udovič)

Matej ŠOSTER, tenor

VESTER, CAMENAE ǀ  KAMENE, VAŠ SEM, 1994 (Q. H. Flaccus)

Marko ŠKOFIČ, tenor

VÖRA BIJE, 1998 (slovenska ljudska)

ŠKRINJA OREHOVA, 1981 (slovenska ljudska)

 

Komorni zbor Akademije za glasbo v Ljubljani

Dirigent: doc. Sebastjan Vrhovnik

Asistentka dirigenta: Ana Erčulj

Vokalna pedagoginja: viš. strok. sod. Julieta Kubik de Habjanič

 

Jakob Jež (1928)

FARINELLI, skica za portret, 1989 (J. Jež)

Tom VARL, recitator                                                        

STRIC, 1985 (G. Januš)

 

Izbrana skladba internega natečaja za zborovsko noviteto Akademije za glasbo UL

Matej Kastelic (1994)

NU PUITE, MUSICA NOSTER AMOR, 2018

priredba po motivih: Musica noster amor (Gallus) in Nu puite, puite vsi ljudje (Trubar)

Anja ŠINIGOJ, mezzosopran

Lovro KOROŠEC, bariton

                                                                                 

Jakob Jež (1928)

PO JEZERU, 1985 (M. Vilhar – ponarodela)

Neža VASLE, sopran

Walter LO NIGRO, tenor

 

Komorni zbor Orfej Ljutomer in Komorni zbor Akademije za glasbo v Ljubljani

 

Jakob Jež (1928)

IGRAJ KOLCE, 1966 (slovenska ljudska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vrh