Razpis PKP 2018 - 2. odpiranje

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 28. septembra 2018 na svoji spletni strani objavil Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. odpiranje. Rok za oddajo vlog je 23. 11. 2018.

Več o samem razpisu si lahko preberete na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/.

Na vrh