Izpopolnjevalni program

Izpopolnjevalni umetniški nediplomski program je namenjen kandidatom z zaključeno drugostopenjsko magistrsko stopnjo študija smeri Petje / Instrument, Kompozicija in glasbena teorija, Dirigiranje, Komorna igra, Jazz in Korepetiranje v Sloveniji oziroma tem ustreznih v tujini. Možen je tudi vpis izjemno nadarjenih kandidatov, ki ne izpolnjujejo prej omenjeni h pogojev. Udeleženec v okviru programa (ciljno) nadgradi svoje znanje na področju glavnega in vpisanih izbirnih predmetov in se dodatno usposobi za uspešno premagovanje najvišjih zahtev na mednarodnem trgu dela.

Program je načrtovan za en semester, priporočeno pa je obiskovanje vsaj dveh zaporednih semestrov. Program lahko traja največ štiri semestre, skupna dolžina zavisi od hitrosti razvoja oziroma napredovanja študenta.

Izpopolnjevalni program obsega šest modulov:

Modul 1 - Petje / Instrument
Modul 2 - Kompozicija in glasbena teorija
Modul 3 - Dirigiranje
Modul 4 - Komorna igra
Modul 5 - Jazz
Modul 6 – Korepetiranje

Pri modulih lahko študent izbira med tremi smermi, in sicer:

(A) splošno izpopolnjevanje,
(B) priprava na orkestrske avdicije ali
(C) priprava na koncert

Program se pri modulih 1, 4, 5 in 6 zaključi s koncertom (bodisi samostojnim, bodisi v kombinaciji z drugimi udeleženci Izpopolnjevalnega programa) v organizaciji UL AG.
Pri modulu 2 se program zaključi z javnim predavanjem, na kateri udeleženec predstavi in analizira svoje delo/dela, ki ga/jih je ustvaril v času programa.
Pri modulu 3 se program zaključi z javno vajo enega od orkestrov/zborov UL AG, ki jo vodi udeleženec.


Udeleženci ob uspešnem zaključku programa prejmejo Potrdilo o opravljenem Izpopolnjevalnem programu (javno veljavna listina).

RAZPIS ZA VPIS V IZPOPOLNJEVALNI PROGRAM

ROK ZA PRIJAVO: 24. januar 2022 do 12. ure
Do navedenega datume in ure, morajo kandidati na naslov referat@ag.uni-lj.si poslati:

  1. PRIJAVNI OBRAZEC in
  2. ŽIVLJENJEPIS

 

INFO: Referat za študentske zadeve

Na vrh