Štipendije skladov Krže

Akademija za glasbo Thornton (Thornton School of Music) na Univerzi Južna Kalifornija (University of Southern California - USC) v Los Angelesu nudi možnost štipendij za slovenske študente. Sredstva za štipendije (načeloma šolnina in stroški bivanja) so na voljo iz dveh skladov in sicer:

1) Therese Kerze Cheyovich Endowment Fund ter

2) The Frank Kerze and Florence Kerze - Dunphy Scholarship Fund for the Study of Music.

Oba sklada sta bila ustanovljena na željo slovenske izseljenske družine Kerže v ZDA. Člani družine so del sredstev iz svoje zapuščine namenili slovenskim študentom za glasbeno izobraževanje na Univerzi Južna Kalifornija ter jim dali možnost kulturne izkušnje in udejstvovanja v ZDA.

Sklad Therese Kerze Cheyovich Endowment Fund je namenjen v prvi vrsti dodiplomskim in podiplomskim slovenskim študentom klasične glasbe (stopenj BA, MA, ter doktorskim študentom in študentom specializacije – t.i. certificate) in sicer primarno študentom čela, kot glavnega inštrumenta.

Sklad Frank Kerze and Florence Kerze - Dunphy Scholarship Fund for the Study of Music je primarno namenjen slovenskim podiplomskim študentom glasbenih predmetov (magistrskim študentom, doktorskim študentom in študentom specialističnega študija – t.i. certificate).

Kandidati, ki želijo pričeti s študijem na Akademiji za glasbo Thornton, USC v študijskem letu 2020 / 2021 morajo prijavo oddati najkasneje do 1. decembra 2019.

Kandidati prijavo oddajo neposredno na USC preko spletne strani https://music.usc.edu/admission/ .

Informacije in obrazci za prijavo ter zahtevana dokumentacija po posameznih oddelkih oz. študijskih smereh so na voljo na spletni strani USC. https://music.usc.edu/admission/appreqs/ 

Pogoji se sicer razlikujejo glede na smer študija oz. na inštrument (glej spletno stran: https://music.usc.edu/admission/appreqs/ ); splošno pa velja:
- prijava mora vsebovati življenjepis, program (repertoar) in motivacijsko pismo v angleščini; 
- kandidati morajo imeti opravljene SAT teste za dodiplomske in GRE za nekatere podiplomske programe 
- kandidati, ki se prijavljajo na magistrski študij (torej po 3 letih izobraževanja oz. 1. bolonjski stopnji) morajo k prijavi priložiti še tri priporočilna pisma;
- prijavi je treba priložiti posnetek;
- strošek prijave na dodiplomski študij (t.i. undergraduate) je cca. 85 USD ter dodatnih 25 USD za posnetek.
- strošek prijave na magistrski oz. podiplomski študij (t.i. graduate) je cca. 90 USD ter dodatnih 25 USD za posnetek.

Kandidati (ki niso ameriški državljani) morajo prijavi predložiti še:
-  izjavo o finančnem stanju (ki ne sme biti starejša od šestih mesecev), pri čemer svetujemo sklic na možnost štipendiranja iz skladov Kerže;
- potrdilo o opravljenem TOEFL/IELTS testu;
- overjen prevod vseh dokumentov in prilog, ki niso v angleškem jeziku;
- kopijo potnega lista.

Ker gre za osnovno  informacijo svetujem, da vse posodobitve razpisnih pogojev in zahteve po posameznih inštrumentih oz. smereh preverite na spletni strani, Akademije za glasbo Thornton, USC: https://music.usc.edu/admission/   

V skladu z ustaljeno prakso bo izmed popolnih prijav strokovna komisija Akademije za glasbo Thornton, USC izbrala najboljše kandidate. Ti bodo v mesecu januarju oz. februarju povabljeni na avdicijo v Los Angeles. Kandidati bodo o rezultatih avdiciji obveščeni v mesecu aprilu. Najboljšim slovenskim študentom, ki bodo uspešno opravili avdicijo, bo univerza ponudila štipendijo iz skladov Kerže. Štipendija se bo ob izpolnjevanju pogojev lahko obnavljala vsako leto do zaključka študija.

Za vsa dodatna vprašanja pred oddajo prošnje sta na voljo Darinka Trček na e-poštnem naslovu: EducationUSA(at)sklad-kadri.si  ter direktno na univerzi Kit Bellamy: keb(at)usc.edu  oz. Brittany Jimenez na naslovu: seits(at)usc.edu.

Za splošna vprašanja se lahko obrnete name, kot tudi na veleposlaništvo Slovenije v ZDA. Prav tako jih prosim obvestite o oddani prijavi na e-poštni naslov borut.zunic(at)gov.si.

 

Video predstavitev slovenskih študentov: https://vimeo.com/280709113/fc67278794

Na vrh