Interdisciplinarni doktorski študijski program III. stopnje - Umetnost - Glasba

Stopnja: 

Trajanje: 4. leta 

Strokovni naslov: doktor umetnosti/doktorica umetnosti 

Okrajšava: dr. 

Stran je v izdelavi.

Na vrh