Študijski sporazum, vloga za priznavanje izpitov

Študijski sporazum, t. i. Learning agreement (LA), vključuje študijski program, ki ga boste predvidoma opravili med študijem na tuji visokošolski ustanovi. Podpišejo ga študent, Erasmusov koordinator ter koordinator na tuji, gostujoči instituciji. V okviru izmenjave ni mogoče opravljati obveznosti, ki ste jih že opravili doma, ali tistih, na katerih ste večkrat padli na izpitu.

Spremembe LA so mogoče v prvem mesecu izmenjave, javite jih koordinatorju. Spremembe vam odobri profesor. OBRAZEC LA

 

Priznavanje obveznosti: v MP oddate vlogo za priznavanje v tujini opravljenih obveznosti. Potrdilo o opravljenih izpitih, del obrazca je tudi pretvornih ocen. Izpolnite kratek anketni vprašalnik o izmenjavi, ki je pogoj za začetek postopka priznavanja. Na podlagi oddanih dokumentov vam izdamo potrdilo o opravljenih obveznostih, v referatu vam vpišejo oceno.

Na vrh