Študijski sporazum, vloga za priznavanje izpitov

Študijski sporazum, t. i. Learning agreement (LA), vključuje študijski program, ki ga boste predvidoma opravili v času študija na tuji visokošolski ustanovi. Podpišejo ga študent, erasmus koordinator ter koordinator na tuji, gostujoči instituciji. V okviru izmenjave ni mogoče opravljati obveznosti, ki ste jih že opravili doma ali tistih, na katerih ste večkrat padli na izpitu.

Spremembe LA so možne v prvem mesecu izmenjave, javite jih koordinatorju. Spremembe vam odobri profesor. OBRAZEC LA

 

Priznavanje obveznosti: v MP oddate vlogo za priznavanje v tujini opravljenih obveznostiPotrdilo o opravljenih izpitih, del obrazca je tudi pretvornih ocen. Izpolnite kratki anketni vprašalnik o izmenjavi, ki je pogoj za začetek postopka priznavanje. Na podlagi oddanih dokumentov vam izdamo potrdilo o opravljenih obveznostih, v referatu vam vpišejo oceno.

Na vrh