Predstavitev študija

Izobraževanje glasbenikov in glasbenih pedagogov je osnovno poslanstvo Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani (UL AG). Študente izobražujemo v okviru dodiplomskih, podiplomskih, doktorskih in izpopolnjevalnih programov.

Programa Glasbena umetnost in Glasbena pedagogika izvajamo v okviru univerzitetnega prvostopenjskega in magistrskega drugostopenjskega študija. Na obeh stopnjah se program Glasbena umetnost razdeli na 26 smeri, ki zajemajo kompozicijo in glasbeno teorijo, zborovsko in orkestrsko dirigiranje, petje, instrumentalne smeri in sakralno glasbo. Cilj programa je izobraziti glasbene umetnike – skladatelje, dirigente, instrumentaliste, pevce in sakralne glasbenike.

Na programu Glasbena pedagogika izobražujemo bodoče učitelje in zborovodje v osnovnih, nižjih glasbenih in splošnih srednjih šolah.

Podobno kot program Glasbena umetnost je strukturiran drugostopenjski magistrski program Instrumentalna in pevska pedagogika. Smeri je sicer nekoliko manj, 22, program pa je namenjen prihodnjim pevskim in instrumentalnim pedagogom, ki bodo delovali v okviru našega glasbenega šolstva.

Za področje glasbenoteoretičnega pedagoškega delovanja na UL AG izobražujemo v okviru magistrskega študijskega programa Glasbeno-teoretska pedagogika. Program se deli na štiri smeri – kompozicija in glasbena teorija, orkestrsko dirigiranje, zborovsko dirigiranje in sakralna glasba. Diplomanti tega programa lahko poučujejo glasbenoteoretične predmete v nižjih in srednjih glasbenih šolah.

Doktorski študij je organiziran v okviru tretjestopenjskega interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje, ki ga na UL AG organiziramo v sodelovanju s Filozofsko fakulteto in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani. Na programu je mogoče izbirati med dvema področjema: Glasbeno pedagogiko ter Teorijo glasbe in kompozicijo. V pripravi je tudi umetniški doktorski študijski program, za katerega računamo, da bo zaživel v nekaj letih.

Na koncu, a ne manj pomemben, je še izpopolnjevalni program Pedagoško-andragoška izobrazba za glasbenike, namenjen diplomantom magistrskih študijskih programov druge stopnje na področju glasbene umetnosti. Program omenjenim diplomantom omogoča, da pridobijo pedagoško-andragoško izobrazbo, s katero bodo, skladno z zakonodajo Republike Slovenije, kakovostno vzgojno-izobraževalno delovali v nižjih in srednjih glasbenih šolah ter v splošnem predšolskem, osnovnem in srednjem šolstvu.

Na vrh