Mednarodni znanstveni simpozij 2019 - PROGRAM / PROGRAMME

Medijski odmevi:

https://www.sta.si/2698998/na-akademiji-za-glasbo-simpozij-o-formalnem-in-neformalnem-ucenju-in-poucevanju-glasbe,

https://misli.sta.si/2698998/na-akademiji-za-glasbo-simpozij-o-formalnem-in-neformalnem-ucenju-in-poucevanju-glasbe,

http://www.sigic.si/na-akademiji-za-glasbo-so-gradili-mostove.html

 

 

Programska knjižica simpozija je dostopna na: https://online.flippingbook.com/view/479590/

 

Sreda, 20. november 2019 / Wednesday, 20th November 2019

Akademija za glasbo, Šantlova dvorana / The Academy of Music, Šantl's Hall

 

Ob 9.00 / At 9.00

Pozdravni nagovori / Welcome speeches:

Marko Vatovec, dekan Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani / Dean of the Academy of Music

Branka Rotar Pance, predsednica organizacijskega odbora simpozija / Head of the Scientific Symposium

 

Ob 9.15 / At 9.15   

Vodja / Chair: Darja Koter

Branka Rotar Pance: Pomen povezovanja formalnega in neformalnega učenja in poučevanja glasbe / Importance of Connecting Formal and Informal Music Education

Katarina Habe: Pridobljene kompetence študentov v okviru Študentskih inovativnih projektov / Student Competencies Acquired in Innovative Student Projects

Mojca Kovačič: Reševanje sodobnih vprašanj o družbeni izključenosti z opero v kontekstu formalnega in neformalnega izobraževanja / Dealing with Contemporary Issues on Social Exclusion through Opera in Context of Formal and Informal Education

 

Ob 10.45 / At 10.45

Vodja / Chair: Katarina Zadnik

Bogdana Borota, Tina Štemberger: Izzivi glasbene pismenosti in glasbenega opismenjevanja študentov, bodočih vzgojiteljev / Challenges of Musical Literacy among Students of Preschool Education

Maruša Mavrič: Gibalno-plesne dejavnosti za predšolske otroke po konceptu pedagogike montessori / Movement and Dance Activities for Preschool Children Based on Montessori Method of Education

Špela Golobič: Kulturna vzgoja na področju glasbene umetnosti izven formalnih šolskih okvirjev / Cultural Education in the Field of Music Outside Formal Frameworks

 

Ob 11.50 / At 11.50  

Vodja / Chair:  Tina Bohak Adam

Vojko Veršnik: Povezovanje glasbenopedagoškega, terenskega in znanstveno raziskovalnega dela za dobrobit družbe / Connecting Music Educational, Field and Scientific Research Work for Well-Being of Society

Lorena Mihelač:  Formalno in neformalno pridobljeno glasbeno znanje: od omejitve do trajnostnega razvoja / Formal and Informal Music Education: From Their Limits to Sustainable Development

Anja Ivec: Glasilo »Mlada Sloga« kot primer učila glasbene šola Sloga / Publication »Mlada Sloga” as Example of Teaching Aid of Sloga Music School

 

Ob 14.30 / At 14.30  

Vodja / Chair: Katarina Habe

Claudia Bajs: Mesto glasbene terapije v inkluzivni glasbeni šoli / Role of Music Therapy in Inclusive Music Education

Katarina Zadnik: Alternativni pristopi pomoči pri učencih s posebnimi potrebami v glasbeni šoli / Alternative Approaches towards Helping Children with Special Needs in Music Education

Kristian Kolman: Optimizacija poučevanja violine z uporabo kognitivne teorije učenja z večpredstavnostjo / Optimizing Violin Lessons Using Cognitive Theory of Multimedia Learning

 

Ob 15.35 / At 15.35  

Vodja / Chair: Ana Čorić

Sabina Vidulin (CRO): Inovativni pristopi pri poslušanju glasbe v obveznem šolstvu: teoretičen in praktičen prispevek / Innovative Approaches to Listening to Music in Compulsory School: A Theoretical and Practical Contribution

Claudia Mattiotto (IT): Dalcrozova metoda za zavestno in ustvarjalno učenje glasbe / Dalcroze Method for Conscious and Creative Learning of Music

Elisabeth Wieland (AT): Portfolio v glasbenem izobraževanju / Portfolio in Music Education

 

Ob 17.00 / At 17.00  

Vodja / Chair: Sabina Vidulin

Vedrana Marković  (ME): Vpliv slovenske kulturne scene in glasbene pedagogike na razvoj glasbenega izobraževanje v Črni Gori preko življenja in dela Vide Matjan / Influence of Slovenian Cultural Scene and Music Pedagogy on the Development of Music Education in Montenegro Through Life and Work of Vida Matjan

Tihana Škojo, Renata Jukić (CRO): Evalvacija kompetenc učitelja solfeggia / Evaluation of Competencies of Ear Training Teachers

Ana Čorić (CRO): EthnoFonik – razvijanje kompetenc za umetniško vodenje / EthnoFonik – Developing Competences for Artistic Leadership

 

Ob 18.15 / At 18.15  

Vodja / Chair: Katarina Habe

Okrogla miza: Pomembnost prepletanja formalnega in neformalnega glasbenega izobraževanja / Roundtable Discussion: Importance of Blending Formal and Informal Music Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vrh