RAZPIS ZA TUTORJE TUJIM ŠTUDENTOM ZA ZIMSKI SEMESTER ŠTUDIJSKEGA LETA 2010/11

Vsi, ki ste že bili na Erasmus izmenjavi ali o tem razmišljate, vabljeni, da se prijavite na RAZPIS ZA TUTORJE TUJIM ŠTUDENTOM. Pomagal boste tistim, ki k nam prihajajo in morda izvedeli, kam bi se prijavili vi, ko se boste odločili za izmenjavo.
 

Rok za prijavo: sobota, 31. julij 2010

Informacije o vsebini prijave najdete na spletni strani ŠOU v Ljubljani (www.sou-lj.si)
 
Več informacij:
Nataša Cetinski
M 041 365 597

Študentska organizacija univerze v Ljubljani objavlja

RAZPIS ZA TUTORJE TUJIM ŠTUDENTOM ZA ZIMSKI SEMESTER ŠTUDIJSKEGA LETA 2010/11

Tutorstvo za tuje študente je dejavnost, pri kateri študentje pomagajo tujim študentom ob prihodu v Slovenijo pri premagovanju kulturnega šoka in privajanju na novo okolje. Tuji študentje, ki pridejo v Slovenijo na izmenjavo, potrebujejo pomoč pri urejanju dokumentacije za bivanje, za pridobitev študentske izkaznice, mesečne avtobusne vozovnice… Ob tem se srečajo še s kulturnimi razlikami, ki tako ali drugače vplivajo na njihovo bivanje v Sloveniji in ne nazadnje na njihovo uspešnost pri študiju.

Pogoji za tutorsko delo so:

- osnovno znanje vsaj enega tujega jezika (angleški jezik, nemški jezik …),

- status študenta na Univerzi v Ljubljani.

Naloge tutorja študenta so lahko zelo različne:

- tujim študentom pomaga pri urejanju administrativnih zadev ob prihodu v Slovenijo,

- tuje študente pričaka na postaji (ali letališču),

- s tujimi študenti se odpravi do Pisarne za študentske domove oz. jim pomaga pri iskanju nastanitve,

- tujim študentom predstavi pestro in raznoliko obštudijsko dogajanje v Ljubljani,

- tujim študentom svetuje in jih usmerja skozi študij,

- druži se s tujimi študenti tudi drugače in jim tako pomaga pri integraciji v slovensko okolje.

Obveznosti bodočega tutorja sta (poleg zgoraj naštetih nalog):

- udeležba na usposabljanju, ki ga bo pripravila Univerza v Ljubljani,

- udeležba na delovno-motivacijskem vikendu ŠOU v Ljubljani.

Po opravljenih usposabljanjih bodo tutorji prejeli potrdilo o udeležbi od Univerze v Ljubljani in potrdilo o opravljenem tutorskem delu od ŠOU v Ljubljani.

Rok za prijavo: sobota, 31. julij 2010

Informacije o vsebini prijave najdete na spletni strani ŠOU v Ljubljani (www.sou-lj.si)
Na vrh