OBVESTILO ŠTUDENTOM 4. LETNIKA

Predmet  JAZZ (red. prof. Jani Golob), ki je v starih programih izbirni predmet v 4.letniku,

se letos ne izvaja več.
Namesto tega predmeta lahko zainteresirani študenti obiskujejo enega od izbirnih jazz predmetov, ki so v ponudbi izbirnih strokovnih predmetov programu Glasbena umetnost bolonjskega študija, ki jih izvaja doc. Jaka Pucihar.


Na vrh